Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

infoKALENDARZ księgowego budżetu 2016

Książka infoKALENDARZ księgowego budżetu 2016 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Wydawnictwo:  

C.H. Beck


Seria:  Kadry, płace i BHP
Rok wydania:  

2016


ISBN:  
2450-0690
Cena: 51zł
Nakład wyczerpany
Opis
Kalendarz Kadrowo-księgowy 2016

KALENDARZ DLA KSIĘGOWYCH W JEDNOSTACH SAMORZĄDOWYCH!

W części merytorycznej infoKalendarza znajdują się pogrupowane informacje dot.:
    otwarcia i zamknięcia ksiąg rachunkowych
    zmiany zasad (polityki) rachunkowości
    zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych
    odsetek za zwłokę
    odpisów aktualizujących wartości należności
    dodatkowego wynagrodzenia rocznego
    wydatków niewygasających
    dotacji udzielonych z budżetu państwa i budżetu JST
    oceny zgodności planowanych inwestycji ze strategiami rozwoju
    oceny zgodności planowanych inwestycji ze strategiami rozwoju

Dzięki infoKalendarzowi będziecie Państwo pamiętać o każdym terminie, takim jak:
    przeprowadzenie inwentaryzacji
    przekazanie na rachunek budżetu JST środków finansowych z wydzielonego rachunku dochodów
    dokonanie wydatków niewygasających
    przesłanie wniosku o przeprowadzenie oceny zgodności planowanej inwestycji ze strategiami rozwoju do ministra ds. rozwoju regionalnego
    sporządzenie sprawozdania finansowego
    sporządzenie sprawozdań budżetowych
    sporządzenie sprawozdań w zakresie operacji finansowych
    wykonanie ustawy budżetowej

Ponadto publikacja zawiera przejrzyście usystematyzowane zagadnienia księgowo-finansowe w tabelach.
      
infoKALENDARZ księgowego budżetu 2016 to:
stawki odsetek za zwłokę zaległości podatkowych
stawki odsetek ustawowych  
terminy przekazywania oraz odbiorcy sprawozdań
rozliczenia w okresie przejściowym po zakończeniu roku budżetowego
skala podatkowa
koszt uzyskania przychodów
ograniczenie zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców
infoKALENDARZ księgowego budżetu 2016 idealnie sprawdza się w pracy
Nakład wyczerpany
... jest pusty