Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Księgarnia Wrzeszcz

Internetowa Księgarnia Ekonomiczna i Prawnicza www.ksiegarnia-wrzeszcz.pl od samego początku swojej działalności specjalizuje się w zaopatrywaniu podmiotów gospodarczych, jednostek samorządowych i budżetowych oraz osób fizycznych w literaturę i wydawnictwa z zakresu szeroko pojętej rachunkowości, finansów, podatków, ekonomii i prawa. Księgarnia w swojej bogatej ofercie posiada kilkadziesiąt tysięcy tytułów z możliwie najbardziej aktualnym stanem prawnym. Dzięki ścisłej współpracy z największymi wydawnictwami (m.in. ODDK, Wydawnictwo Rachunkowość, Oficyna Wydawnicza UNIMEX, CH BECK, Lexis Nexis, Wolters Kluwer Polska, Forum Doradców Podatkowych, DK Wydawnictwo, GOFIN, ESPERT, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce i wieloma innymi) księgarnia jest jedną z nielicznych internetowych księgarń z tak mocno rozbudowaną ofertą wydawniczą, gdzie każdy znajdzie poszukiwaną przez siebie pozycję. Księgarnia co roku w swojej ofercie posiada m.in. takie bestsellery jak: Zamknięcie roku wydawnictwa Rachunkowość, Leksykon VAT, Leksykony podatkowe i inne publikacje wydawnictwa UNIMEX, komentarze do planu kont wydawnictwa ODDK (autorstwa Jerzego Gierusza, Marii Augustowskiej czy Jana Charytoniuk), zakładowy plan kont z komentarzem Mariana Pałki wydawnictwa EXPERT, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości MSR oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej MSSF opracowane przez SKwP, aktualne kodeksy z komentarzem i orzecznictwem wydawnictw prawniczych CH Beck, Lexis Nexis czy Wolters Kluwer Polska. Ksiegarnia-wrzeszcz.pl swoim klientom gwarantuje zawsze książki z aktualnym stanem prawnym po najniższych cenach, szybką i sprawną realizację zamówienia oraz miłą i rzeczową obsługę, w tym doradztwo odnośnie wyboru publikacji. Księgarnia Ekonomiczno-Prawnicza www.ksiegarnia-wrzeszcz.pl zaprasza do dokonywania zakupów.

Partnerzy
ikep.pl

Kancelaria Limanowka Wrzeszcz

Windykacja Limanowka Wrzeszcz
Zobacz również
ochrona środowiska, przyroda, turystyka
  • Sortuj po:
  • Wydawnictwo:
Konwencje UNESCO w dziedzinie kultury. Komentarz 2014 Autorzy: Zalasińska Katarzyna
Konwencje UNESCO w dziedzinie kultury. Komentarz 2014 stanowi pierwsze - tak na polskim, jak i zagranicznym rynku wydawniczym - kompleksowe omówienie wszystkich konwencji UNESCO w dziedzinie kultury. Stanowi on tym samym kompendium wiedzy na temat zo...
Cena: 84zł
Nakład wyczerpany


.

Turystyka w Unii Europejskiej. Wydanie 2 rozszerzone i zaktualizowane Autorzy: Walasek Jerzy
W książce przedstawione zostały cele i zadania narodowych organizacji turystyki, jako nowoczesnego instrumentu polityki państwa, ich struktura wewnętrzna i źródła finansowania. Omówiony został również ich zakres działalności, w tym funkcje: analitycz...
Cena: 55zł


.

Rynek turystyczny. Studium strukturalne Autorzy: Panasiuk Aleksander
W książce Rynek turystyczny. Studium strukturalne przedstawiano analizę struktury rynku turystycznego. W kolejnych rozdziałach omówiono zagadnienia:- turystyki jako elementu struktury gospodarki,- funkcjonowania rynku turystycznego,- struktury podmio...
Cena: 59zł


.

Prawo ochrony środowiska. Wydanie 2 Autorzy: Barczak Anna, Górski Marek
Prawo ochrony środowiska to stosunkowo nowy zespół przepisów, które w wyniku włączania do nich kolejnych zagadnień, poszukiwania skuteczniejszych rozwiązań prawnych i dostosowywania norm do wymagań prawa unijnego ulegają częstym zmianom i uzupełnieni...
Cena: 67zł


.

Rola przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary w polskim systemie prawnej ochrony środowiska Autorzy: Werbel-Cieślak Marta
Głównym problemem badawczym pracy jest próba oceny, czy przepisy polskiej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary są w aktualnym stanie prawnym efektywnym elementem prawnej ochrony środowiska. Publikacja mo...
Cena: 35zł


.

Prawo ochrony środowiska. Komentarz 2014 Autorzy: Bukowski Zbigniew, Karpus Karolina, Rakoczy Bartosz
Trudno obecnie nie doceniać roli i znaczenia ustawy – Prawo ochrony środowiska w systemie prawa polskiego. W zamyśle ustawodawcy miała to być ustawa wiodąca, kompleksowa, podstawowa dla całego prawnego otoczenia ochrony środowiska. Jednak w dok...
Cena: 125zł


.

Prawo rolne. Wydanie 2 Autorzy: Czechowski Paweł
Prawo rolne to kontynuacja znanego podręcznika wydawanego pod redakcją Profesora Andrzeja Stelmachowskiego.Książka Prawo rolne. Wydanie 2 w kompleksowy sposób przedstawia zagadnienia objęte zakresem prawa rolnego oraz ewolucję polskiego ustawodawstwa...
Cena: 69zł
Nakład wyczerpany


.

Wybrane problemy prawa wodnego Autorzy: Rakoczy Bartosz
Stan prawny: 21.06.2013 r.W publikacji Wybrane problemy prawa wodnego autorstwa Bartosza Rakoczego zaprezentowano wybór kluczowych dla prawa wodnego problemów. W przeważającej części są to kwestie, które dotychczas nie doczekały się opracowania w piś...
Cena: 85zł
Nakład wyczerpany


.

Ubezpieczenia w turystyce i rekreacji Autorzy: Sobczyk Mieczysław
Turystyka należy obecnie do najszybciej rozwijających się dziedzin działalności gospodarczej. Wynika to z jej dynamizującego wpływu na rozwój ekonomiczny krajów, regionów, obszarów recepcji turystycznej itp. (tzw. efekt mnożnikowy). Z branżą turystyc...
Cena: 49zł


.

Koncepcja skargi zbiorowej w prawie ochrony środowiska Autorzy: Iwańska Barbara
Książka Koncepcja skargi zbiorowej w prawie ochrony środowiska stanowi monograficzne opracowanie koncepcji "skargi zbiorowej" w prawie ochrony środowiska - rozumianej jako instytucja prawna mająca na celu ochronę środowiska stanowiącego "dobro wspóln...
Cena: 109zł


.

Prawo ochrony różnorodności biologicznej Autorzy: Górski Marek
Książka Prawo ochrony różnorodności biologicznej stanowi kompleksowe opracowanie problematyki prawa ochrony różnorodności biologicznej. Obejmuje obszerne omówienie zagadnień związanych z prawem ochrony przyrody, w tym przepisów odnoszących się do gos...
Cena: 55zł


.

Obszary Natura 2000 w prawie polskim Autorzy: Habuda Adam
Oddawana do rąk Czytelników książka stanowi monograficzne opracowanie nowej w polskim prawie ochrony przyrody instytucji: obszaru Natura 2000. Jest to forma ochrony przyrody będąca wynikiem wpływu prawa Unii Europejskiej na prawo polskie. Istotnie ró...
Cena: 55zł
Nakład wyczerpany


.

Opłaty ekologiczne w Polsce Autorzy:
Prowadzenie sprawozdawczości finansowej i wnoszenie opłat ekologicznych należą do obowiązków prawie każdego przedsiębiorcy. Wiele podmiotów nie orientuje się jednak dobrze w nakładanych przez prawo obowiązkach związanych z korzystaniem ze środowiska....
Cena: 59zł


.

Rygory prawne podejmowania i prowadzenia działalności turystycznej w Polsce 2013 Autorzy: Żywicka Agnieszka
Usługi turystyczne to dynamicznie rozwijający się obszar polskiej gospodarki, który w ostatnich latach stawia wiele wyzwań przed polskim ustawodawcą oraz przed organami administracji publicznej w zakresie zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego proce...
Cena: 55zł


.

Usługi turystyczne. Komentarz 2012 Autorzy: Cybula Piotr
Stan prawny: 1.09.2012 r.W komentarzu omówiono wszystkie najważniejsze problemy związane z ustawą o usługach turystycznych, w tym dotyczące takich zagadnień jak:-ochrona klienta biura podróży,-zasady pełnienia funkcji przewodnika turystycznego i pilo...
Cena: 109zł


.

Rynek turystyczny. Ekonomiczne zagadnienia turystyki Autorzy: Niezgoda Agnieszka
Zamierzeniem autorów książki jest analiza najbardziej aktualnych zjawisk i tendencji obserwowanych na globalizującym się rynku turystycznym. Uwzględniona w niej zarówno dynamiczne zmiany zachodzące po stronie popytu i podaży turystycznej, jak i najno...
Cena: 49zł


.

Ochrona środowiska a integracja europejska. Doświadczenia polskie Autorzy: Mazur-Wierzbicka Ewa
Monografia porusza istotną, aktualną i interesującą problematykę dotyczącą wewnętrznych efektów integracji Polski z Unią Europejską w dziedzinie ochrony środowiska. Wypełnia ona lukę na polskim rynku wydawniczym z tego zakresu. Publikacja wpisu...
Cena: 59zł


.

Ustawa o lasach. Komentarz 2012 Autorzy: Radecki Wojciech
Komentarz do ustawy z 28 września 1991 r. o lasach jest typowym komentarzem prawniczym, uwzględniającym wszystkie dotychczasowe zmiany ustawy według stanu prawnego na 1 marca 2012 r. Autor komentuje przepisy ustawy o lasach na szerokim tle norm...
Cena: 105zł
Nakład wyczerpany


.

Analiza kosztów-korzyści w wycenie środowiska przyrodniczego Autorzy: Becla Agnieszka, Czaja Stanisław, Zielińska Anetta
Książka zawiera omówienie teoretycznych oraz implementacyjnych podstaw wykorzystania analizy kosztów-korzyści do oceny proekologicznych przedsięwzięć gospodarczych. Przedstawiono w niej wybrane elementy ekonomii dobrobytu, które stanowią bazę s...
Cena: 49zł


.

Badania naukowe z udziałem ludzi w biomedycynie. Standardy międzynarodowe Autorzy: Różyńska Joanna, Waligóra Marcin
Publikacja w sposób interdyscyplinarny i kompleksowy omawia etyczne i prawne warunki dopuszczalności prowadzenia badan naukowych na człowieku w biomedycynie, w tym na ludzkim materiale biologicznym oraz ludzkich zarodkach. Książka umożliwia ...
Cena: 59zł


.

Wyświetlanie od 41 do 60 (z 89 pozycji)
Stron: [<< Poprzednia]   1  2  3  4 ...  [Następna >>] 
... jest pusty