Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Księgarnia Wrzeszcz

Internetowa Księgarnia Ekonomiczna i Prawnicza www.ksiegarnia-wrzeszcz.pl od samego początku swojej działalności specjalizuje się w zaopatrywaniu podmiotów gospodarczych, jednostek samorządowych i budżetowych oraz osób fizycznych w literaturę i wydawnictwa z zakresu szeroko pojętej rachunkowości, finansów, podatków, ekonomii i prawa. Księgarnia w swojej bogatej ofercie posiada kilkadziesiąt tysięcy tytułów z możliwie najbardziej aktualnym stanem prawnym. Dzięki ścisłej współpracy z największymi wydawnictwami (m.in. ODDK, Wydawnictwo Rachunkowość, Oficyna Wydawnicza UNIMEX, CH BECK, Lexis Nexis, Wolters Kluwer Polska, Forum Doradców Podatkowych, DK Wydawnictwo, GOFIN, ESPERT, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce i wieloma innymi) księgarnia jest jedną z nielicznych internetowych księgarń z tak mocno rozbudowaną ofertą wydawniczą, gdzie każdy znajdzie poszukiwaną przez siebie pozycję. Księgarnia co roku w swojej ofercie posiada m.in. takie bestsellery jak: Zamknięcie roku wydawnictwa Rachunkowość, Leksykon VAT, Leksykony podatkowe i inne publikacje wydawnictwa UNIMEX, komentarze do planu kont wydawnictwa ODDK (autorstwa Jerzego Gierusza, Marii Augustowskiej czy Jana Charytoniuk), zakładowy plan kont z komentarzem Mariana Pałki wydawnictwa EXPERT, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości MSR oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej MSSF opracowane przez SKwP, aktualne kodeksy z komentarzem i orzecznictwem wydawnictw prawniczych CH Beck, Lexis Nexis czy Wolters Kluwer Polska. Ksiegarnia-wrzeszcz.pl swoim klientom gwarantuje zawsze książki z aktualnym stanem prawnym po najniższych cenach, szybką i sprawną realizację zamówienia oraz miłą i rzeczową obsługę, w tym doradztwo odnośnie wyboru publikacji. Księgarnia Ekonomiczno-Prawnicza www.ksiegarnia-wrzeszcz.pl zaprasza do dokonywania zakupów.

Partnerzy
ikep.pl

Kancelaria Limanowka Wrzeszcz

Windykacja Limanowka Wrzeszcz
Zobacz również
prawo konstytucyjne
  • Sortuj po:
  • Wydawnictwo:
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz 2013. Wydanie 7 Autorzy: Skrzydło Wiesław
Stan prawny: 1.03.2013 r.Książka Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz 2013. Wydanie 7 stanowi uaktualnione, siódme juz wydanie komentarza do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Obejmuje wnikliwe omówienie przepisów ustawy zasadniczej z...
Cena: 85zł


.

Ustawa o partiach politycznych. Komentarz 2013 Autorzy: Dębska Monika
Działalność partii politycznych jako dobrowolnych organizacji społecznych o określonym programie politycznym ma na celu zdobycie i sprawowanie władzy albo wywieranie na nią wpływu. Partie są nieodłącznym elementem m.in. ustroju demokratycznego, ale t...
Cena: 55zł


.

Środki ochrony praw słusznie nabytych w świetle Konstytucji RP i prawa Unii Europejskiej Autorzy: Chmielnicki Paweł, Zięba-Załucka Halina
Publikacja Środki ochrony praw słusznie nabytych w świetle Konstytucji RP i prawa Unii Europejskiej podejmuje problematykę zasady ochrony praw nabytych, będącej swoistym hamulcem dla ustawodawcy, ograniczającym go w dążeniach do pozbawienia praw bez ...
Cena: 55zł
Nakład wyczerpany


.

Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych. Wydanie 3 Autorzy: Banaszak Bogusław
Książka zawiera analizę instytucji ustrojowych współczesnych państw demokratycznych. Autor przedstawia w szczególności zagadnienia: podstawowych praw i wolności jednostki, obywatelstwa, zasad prawa wyborczego, różnych klasyfikacji terminu "...
Cena: 65zł


.

Zasady ustroju politycznego państwa w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku Autorzy: Kuciński Jerzy, Wołpiuk Waldemar
Publikacja przedstawia problematykę zasad ustroju politycznego państwa po piętnastu latach stosowania ustawy zasadniczej. Do unikatowych wartości opracowania należy m.in. ukazanie w nim nie tylko kwestii teoretycznych, lecz także wszystkich aspektó...
Cena: 89zł


.

Rozdzielenie kompetencji władzy wykonawczej między Prezydenta RP oraz Radę Ministrów na tle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku Autorzy: Opaliński Bartłomiej
Publikacja stanowi kompleksowe i wyczerpujące opracowanie niezwykle aktualnego zagadnienia związanego z rozdzieleniem poszczególnych kompetencji miedzy segmentami polskiej władzy wykonawczej. Praca zawiera szczegółowe omówienie: podzi...
Cena: 89zł


.

Prawo karne wykonawcze. Podręcznik. Wydanie 4 Autorzy: Hołda Joanna, Hołda Zbigniew, Żórawska Beata
Opracowanie zawiera najwazniejsze wiadomosci z zakresu prawa karnego wykonawczego. Omówione w nim zagadnienia dotycza m.in.: zródel oraz zasad prawa karnego wykonawczego,postepowania wykonawczego,wykonywania srodków karnych i zabezpieczajacych,w...
Cena: 49zł


.

Prawo konstytucyjne. Organy ochrony prawa Autorzy: Stepaniuk Marcin
Prawo konstytucyjne. Organy ochrony prawa:to zbiór znowelizowanych, przystosowanych do obowiązującego stanu prawnego, szczegółowych testów jednokrotnego wyboru wraz z prawidłowymi odpowiedziami i podaniem podstawy prawnej, testy uło...
Cena: 49zł


.

Znaczenie stosowania Konstytucji marcowej w Polsce Ludowej dla orzecznictwa sądów i Trybunału Konstytucyjnego III RP Autorzy: Wiącek Marcin
W książce omówiono problematykę stosowania przez sądy i Trybunał Konstytucyjny III RP przepisów konstytucyjnych w sprawach, których geneza sięga pierwszych lat powojennej Polski. Zagadnienie to ma duże znaczenie dla obecnej praktyki stosowani...
Cena: 89zł


.

Prawne granice wolności sumienia i wyznania Autorzy: Kondratiewa-Bryzik Jelena, Wieruszewski Roman, Wyrzykowski Mirosław
W publikacji Autorzy podjęli próbę odpowiedzi na pytanie, jakie rodzaje ograniczeń wolności religijnej są dopuszczalne w demokratycznym społeczeństwie. Jest to jednocześnie pytanie o hierarchie pozostających w konflikcie praw i wolności, a ta...
Cena: 85zł


.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz 2012. Wydanie 2 Autorzy: Banaszak Bogusław
Publikacja stanowi komentarz do obowiązującej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. Ustawa zasadnicza jest najwyżej postawionym w hierarchii polskiego porządku prawnego aktem, regulującym całokształt zagadnień ustrojowych. Z uwag...
Cena: 169zł
Nakład wyczerpany


.

Wokół Konstytucji. Pisma Wybrane. Księga jubileuszowa prof. Wojciecha Sokolewicza Autorzy: Kielin-Maziarz Joanna, Wawrzyniak Jan
W roku 2011 Profesor Wojciech Sokolewicz obchodzi jubileusz osiemdziesięciolecia urodzin. Stało się to okazją do wydania pism wybranych Profesora. Stanowią one wyraz zainteresowań naukowych jubilata przejawianych w toku całej jego kariery. St...
Cena: 85zł


.

Proces karny w świetle konstytucji Autorzy: Wiliński Paweł
Prezentowana publikacja stanowi pierwsze w polskiej literaturze opracowanie, w którym szczegółowo omówiono wpływ Konstytucji RP na proces karny. Autor analizuje przepisy Konstytucji odnoszące się do procesu karnego. Koncentruje się na zagadnieniach ...
Cena: 89zł


.

Konstytucja III RP w tezach orzeczniczych Trybunału Konstytucyjnego i wybranych sądów. Wydanie 2 Autorzy: Zubik Marek
„Książka, którą oddajemy do rąk czytelników, jest efektem pracy grupy byłych oraz obecnych studentów Wydziału Prawa i AdministracjiUniwersytetu Warszawskiego. Postawili sobie za cel zaprezentowanie wypowiedzi organów władzy sądowniczej dotycz...
Cena: 99zł
Nakład wyczerpany


.

Najwyższa Izba Kontroli. Komentarz do ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli Autorzy: Jarzęcka-Siwik Elżbieta, Skwarka Bogdan
Publikacja ma na celu przybliżenie Czytelnikowi szerokiego zakresu kompetencji kontrolnych oraz statusu prawnego Najwyższej Izby Kontroli jako naczelnego organu kontroli państwowej. Kontrola NIK obejmuje szerokie spektrum zagadnień z zakresu ...
Cena: 85zł


.

Konstytucja gospodarcza Unii Europejskiej. Aksjologia Autorzy: Nowak-Far Artur
Prawo gospodarcze Unii Europejskiej stanowi rozległą regulację odnoszącą się nie tylko do działań ludzi i przedsiębiorstw. Determinuje ono w ogóle model społeczny, w którym te podmioty funkcjonują. Ta książka opisuje najważniejsze składniki tej...
Cena: 89zł


.

Wolności i prawa jednostki w Konstytucji RP. Tom I Idee i zasady przewodnie konstytucyjnej regulacji wolności i praw jednostki w RP Autorzy: Jabłoński Mariusz
Książki z serii STUDIA PRAWNICZE w pogłębiony sposób prezentują całość problematyki danej dziedziny prawa. Są to kompletne opracowania uwzględniające dorobek doktryny, orzecznictwa, zawierające elementy prawno porównawcze. Wolności i prawa...
Cena: 99zł


.

Skarga konstytucyjna Autorzy: Bagińska Lidia
Niniejsze opracowanie zawiera niezbędne informacje ułatwiające skorzystanie ze skargi konstytucyjnej. Swym zakresem obejmuje analizę przepisów Konstytucji i ustawy o Trybunale Konstytucyjnym dotyczących skargi, wzór skargi konstytucyjnej, a t...
Cena: 79zł


.

Prawa osób transseksualnych. Rozwiązania modelowe a sytuacja w Polsce Autorzy: Śledzińska-Simon Anna
Jednym z wyznaczników poziomu ochrony praw człowieka we współczesnych demokratycznych państwach prawa są gwarancje praw mniejszości. W warunkach demokracji większość może zadbać o swoje prawa poprzez wpływ na decyzje organów przedstawicielskich. Nato...
Cena: 99zł


.

Rozporządzenie jako akt wykonawczy do ustawy w polskim prawie konstytucyjnym Autorzy: Skwara Bartosz
Publikacja zawiera charakterystykę rozporządzenia wykonawczego w świetle konstytucyjnej regulacji prawotwórstwa, również na tle konstytucyjnych zasad ustroju politycznego Rzeczypospolitej Polskiej, a także bogatą analizę teoretyczną instytucji rozpor...
Cena: 79zł


.

Wyświetlanie od 41 do 60 (z 64 pozycji)
Stron: [<< Poprzednia]   1  2  3  4  [Następna >>] 
... jest pusty