Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Księgarnia Wrzeszcz

Internetowa Księgarnia Ekonomiczna i Prawnicza www.ksiegarnia-wrzeszcz.pl od samego początku swojej działalności specjalizuje się w zaopatrywaniu podmiotów gospodarczych, jednostek samorządowych i budżetowych oraz osób fizycznych w literaturę i wydawnictwa z zakresu szeroko pojętej rachunkowości, finansów, podatków, ekonomii i prawa. Księgarnia w swojej bogatej ofercie posiada kilkadziesiąt tysięcy tytułów z możliwie najbardziej aktualnym stanem prawnym. Dzięki ścisłej współpracy z największymi wydawnictwami (m.in. ODDK, Wydawnictwo Rachunkowość, Oficyna Wydawnicza UNIMEX, CH BECK, Lexis Nexis, Wolters Kluwer Polska, Forum Doradców Podatkowych, DK Wydawnictwo, GOFIN, ESPERT, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce i wieloma innymi) księgarnia jest jedną z nielicznych internetowych księgarń z tak mocno rozbudowaną ofertą wydawniczą, gdzie każdy znajdzie poszukiwaną przez siebie pozycję. Księgarnia co roku w swojej ofercie posiada m.in. takie bestsellery jak: Zamknięcie roku wydawnictwa Rachunkowość, Leksykon VAT, Leksykony podatkowe i inne publikacje wydawnictwa UNIMEX, komentarze do planu kont wydawnictwa ODDK (autorstwa Jerzego Gierusza, Marii Augustowskiej czy Jana Charytoniuk), zakładowy plan kont z komentarzem Mariana Pałki wydawnictwa EXPERT, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości MSR oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej MSSF opracowane przez SKwP, aktualne kodeksy z komentarzem i orzecznictwem wydawnictw prawniczych CH Beck, Lexis Nexis czy Wolters Kluwer Polska. Ksiegarnia-wrzeszcz.pl swoim klientom gwarantuje zawsze książki z aktualnym stanem prawnym po najniższych cenach, szybką i sprawną realizację zamówienia oraz miłą i rzeczową obsługę, w tym doradztwo odnośnie wyboru publikacji. Księgarnia Ekonomiczno-Prawnicza www.ksiegarnia-wrzeszcz.pl zaprasza do dokonywania zakupów.

Partnerzy
ikep.pl

Kancelaria Limanowka Wrzeszcz

Windykacja Limanowka Wrzeszcz
Zobacz również
prawo karne i wykroczenia, postępowanie karne
  • Sortuj po:
  • Wydawnictwo:
Przestępczość w XXI wieku Zapobieganie i zwalczanie Problemy technologiczno-informatyczne Autorzy: Filipkowski Wojciech, Pływaczewski Emil, Rau Zbigniew
Stan prawny: 1 maja 2015 r.Niewątpliwie nowe technologie mogą służyć obywatelom i ochronie ich interesów, z drugiej jednak strony w rękach przestępców mogą stanowić poważną broń skierowaną przeciwko społeczeństwu. Ta dwoista natura znalazła swoje odz...
Cena: 169zł
Nakład wyczerpany


.

Prokuratura w Polsce 1918-2014 Autorzy: Mazowiecka Lidia
ƒW monografii przedstawiono rozwój polskiej prokuratury od 1918 r. do chwili obecnej na tle ustroju społeczno-politycznego państwa.W opracowaniu zaprezentowano m.in.:    międzynarodowe standardy prokuratury zawarte w dokumentach Narodó...
Cena: 84zł
Nakład wyczerpany


.

Zatrzymanie osoby w polskim procesie karnym Autorzy: Cora Łukasz
Przedmiotem niniejszego opracowania jest przedstawienie normatywnego oblicza instytucji zatrzymania osoby w polskim procesie karnym. Przyjęte ujęcie tematu pracy wymagało klasyfikacji i systematyzacji materiału normatywnego, a co za tym idzie koniecz...
Cena: 84zł
Nakład wyczerpany


.

Kodeks karny Część ogólna Tom 2 Komentarz 2015 do art. 32-116 Wydanie 3 Autorzy: Królikowski Michał, Zawłocki Robert
Nowelizacja Prawa karnego 2015Kodeks karny. Część ogólna. Tom II. Komentarz, wyd. 3 z serii Duże Komentarze Becka to pozycja, która przedstawia Czytelnikowi nie tylko przyczyny i cele, ale i konsekwencje wprowadzenia poszczególnych norm do polskiego ...
Cena: 289zł


.

Jawność i jej ograniczenia Tom 10 Przeciwdziałanie przestępczości Autorzy: Szpor Grażyna
Niniejsza monografia stanowi pierwsze w krajowej literaturze prawniczej opracowanie odnoszące się do problematyki przetwarzania danych w obszarze monitorowania, wykrywania i zapobiegania przestępstwom, zaprezentowanej głównie z perspektywy karnoprawn...
Cena: 93zł


.

Eutanazja Autorzy: Mozgawa Marek
W publikacji omówiono różne aspekty eutanazji, w tym m.in.:    pojęcie i rodzaje eutanazji,    różnice w regulacjach dotyczących eutanazji na przykładzie wybranych państw,    relację między eutanazją a udz...
Cena: 59zł
Nakład wyczerpany


.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Komentarz 2015 Wydanie 2 Autorzy: Kiełtyka Andrzej, Ważny Andrzej
Stan prawny: 27.03.2015 r.Przemoc w rodzinie jest ciężką formą naruszenia praw człowieka. Ofiarami przemocy w rodzinie stają się przeważnie kobiety i dzieci. Coraz częściej jednak przemoc rodzinna dotyczy także osób starszych, niepełnosprawnych oraz ...
Cena: 101zł


.

Kryminalistyka Zarys systemu Autorzy:
Autorzy: Jerzy Kasprzak, Bronisław Młodziejowski, Wojciech KasprzakKoncepcja opracowania powstała podczas zajęć z przedmiotów kryminalistyka, medycyna sądowa i postępowanie karne realizowanych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, zarówno...
Cena: 54zł


.

Przemoc w rodzinie w aspekcie Konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej Autorzy: Kowalewska-Borys Ewa
Publikacja stanowi znakomite kompendium wiedzy na temat zjawiska przemocy w rodzinie w kontekście Konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, budzącej w Polsce wiele kontrowersji i będącej przed...
Cena: 41zł


.

Prawne i kryminalistyczne aspekty wykorzystania technologii biometrycznej w Polsce Autorzy: Tomaszewska-Michalak Magdalena
Biometria służy obecnie poprawie bezpieczeństwa w sektorze publicznym (weryfikacja tożsamości na lotniskach czy w obiektach wojskowych) oraz wygodzie klientów instytucji sektora prywatnego (np. biometryczne bankomaty). Autorka omawia tematy dotyczące...
Cena: 40zł


.

Leksykon kryminologii 100 podstawowych pojęć Autorzy: Kuć Małgorzata
Leksykon kryminologii prezentuje 100 podstawowych pojęć wykorzystywanych w kryminologii. Przedstawione w Leksykonie hasła stanowią odzwierciedlenie terminologii  utrwalonej w tradycji dyscypliny, stanowiąc pojęcia stricte kryminologicznie, ale też, w...
Cena: 76zł
Nakład wyczerpany


.

Zakaz reformationis in peius w polskim procesie karnym Autorzy: Szewczyk Marcin
Książka w sposób systemowy omawia klasyczną instytucję zakazu reformationis in peius w postępowaniu karnym.W opracowaniu omówiono m.in.:    rozszerzenie granic orzekania na niekorzyść oskarżonego w przypadku uchybień uwzględnianych z u...
Cena: 84zł


.

System Prawa Karnego Procesowego Tom 4 Dopuszczalność procesu Autorzy: Hofmański Piotr, Lach Arkadiusz
Zagadnienia dopuszczalności procesu oraz przesłanek procesu zaliczane są do jednych z najtrudniejszych w nauce procesu karnego. Wiadomym tego przejawem są niejednokrotnie skrajnie różne stanowiska prezentowane w doktrynie odnośnie do pojęć przesłanek...
Cena: 299zł


.

Ustawa o Policji Komentarz praktyczny 2015 Autorzy:
Komentarz zawiera obszerną analizę przepisów ustawy o Policji z uwzględnieniem rozporządzeń wykonawczych, a także przepisów wewnętrznych, w tym najczęściej zarządzeń Komendanta Głównego Policji.  W opracowaniu omówiono m.in. takie zagadnienia ja...
Cena: 109zł


.

Współpraca policjantów z osobowymi źródłami informacji Autorzy: Horosiewicz Krzysztof
Stan prawny: 15.03.2015 r. W książce przedstawiono rolę osobowych źródeł informacji (OZI) w realizacji ustawowych zadań Policji, wskazując przyczyny zagrożeń bezpieczeństwa prawnego policjantów leżące w sferze ich kwalifikacji zawodowych i regulacji ...
Cena: 84zł
Nakład wyczerpany


.

Granice procesu karnego Legalność działań uczestników postępowania Autorzy: Gruszecka Dagmara, Skorupka Jerzy
Publikacja Granice procesu karnego Legalność działań uczestników postępowania poświęcona problematyce zakresu działań uczestników postępowania, które mogą oni zgodnie z prawem podejmować oraz konsekwencji wyjścia poza owe granice stanowi owoc obrad p...
Cena: 84zł


.

Odpowiedzialność karna menadżerów Autorzy: Bieniak Michał
W prezentowanej pozycji szeroko omówiono regulację tzw. przestępstw menadżerskich, zawierając m.in. omówienie ok. 70 poszczególnych typów przestępstw, uregulowanych w kodeksie karnym i wielu aktach pozakodeksowych.Praktyczne doświadczenia Autora, zwi...
Cena: 126zł


.

Blokada rachunku i wstrzymanie transakcji jako środki przymusu w procesie karnym Autorzy: Ochnio Ariadna
W prezentowanej monografii Blokada rachunku i wstrzymanie transakcji jako środki przymusu w procesie karnym szczegółowej analizie poddano m.in.:    procedurę stosowania blokady rachunku i wstrzymania transakcji,    zagad...
Cena: 84zł


.

Nielegalny handel bronią Studium kryminologiczne Autorzy: Chlebowicz Piotr
W monografii Nielegalny handel bronią Studium kryminologiczne zaprezentowano zagadnienie nielegalnych transakcji bronią w kontekście kryminologicznym, prawnomiędzynarodowym i politycznym.Autor szczegółowo omówił związek przestępczości zorganizowanej ...
Cena: 84zł
Nakład wyczerpany


.

Kara kryminalna w świetle Konstytucji RP Autorzy: Hryniewicz Elżbieta
Monografia pt. Kara kryminalna w świetle Konstytucji RP stanowi wynik pracy badawczej nad problematyką zadań, celów i treści kształtujących instytucję kary kryminalnej, miejscem tego instrumentu w systemie prawnym kształtowanym przez Konstytucję RP z...
Cena: 102zł
Nakład wyczerpany


.

Wyświetlanie od 141 do 160 (z 529 pozycji)
Stron: [<< Poprzednia]  ... 5  6  7  8 ...  [Następna >>] 
... jest pusty