Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Księgarnia Wrzeszcz

Internetowa Księgarnia Ekonomiczna i Prawnicza www.ksiegarnia-wrzeszcz.pl od samego początku swojej działalności specjalizuje się w zaopatrywaniu podmiotów gospodarczych, jednostek samorządowych i budżetowych oraz osób fizycznych w literaturę i wydawnictwa z zakresu szeroko pojętej rachunkowości, finansów, podatków, ekonomii i prawa. Księgarnia w swojej bogatej ofercie posiada kilkadziesiąt tysięcy tytułów z możliwie najbardziej aktualnym stanem prawnym. Dzięki ścisłej współpracy z największymi wydawnictwami (m.in. ODDK, Wydawnictwo Rachunkowość, Oficyna Wydawnicza UNIMEX, CH BECK, Lexis Nexis, Wolters Kluwer Polska, Forum Doradców Podatkowych, DK Wydawnictwo, GOFIN, ESPERT, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce i wieloma innymi) księgarnia jest jedną z nielicznych internetowych księgarń z tak mocno rozbudowaną ofertą wydawniczą, gdzie każdy znajdzie poszukiwaną przez siebie pozycję. Księgarnia co roku w swojej ofercie posiada m.in. takie bestsellery jak: Zamknięcie roku wydawnictwa Rachunkowość, Leksykon VAT, Leksykony podatkowe i inne publikacje wydawnictwa UNIMEX, komentarze do planu kont wydawnictwa ODDK (autorstwa Jerzego Gierusza, Marii Augustowskiej czy Jana Charytoniuk), zakładowy plan kont z komentarzem Mariana Pałki wydawnictwa EXPERT, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości MSR oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej MSSF opracowane przez SKwP, aktualne kodeksy z komentarzem i orzecznictwem wydawnictw prawniczych CH Beck, Lexis Nexis czy Wolters Kluwer Polska. Ksiegarnia-wrzeszcz.pl swoim klientom gwarantuje zawsze książki z aktualnym stanem prawnym po najniższych cenach, szybką i sprawną realizację zamówienia oraz miłą i rzeczową obsługę, w tym doradztwo odnośnie wyboru publikacji. Księgarnia Ekonomiczno-Prawnicza www.ksiegarnia-wrzeszcz.pl zaprasza do dokonywania zakupów.

Partnerzy
ikep.pl

Kancelaria Limanowka Wrzeszcz

Windykacja Limanowka Wrzeszcz
Zobacz również
prawo karne i wykroczenia, postępowanie karne
  • Sortuj po:
  • Wydawnictwo:
Pranie pieniędzy w prawie międzynarodowym, europejskim oraz polskim Autorzy: Bieniek Beata
Publikacja ukazuje ewolucję regulacji prawnomiędzynarodowej i europejskiej z zakresu prania pieniędzy. Analizie został poddany sam proceder oraz źródła prawa przyjmowane na forum organizacji międzynarodowych - powszechnych, jak i regionalnych -...
Cena: 79zł


.

Przestępstwo nadużycia zaufania z art. 296 kodeksu karnego Autorzy: Zientara Anna
W monografii przedstawiono problematykę odpowiedzialności za przestępstwo nadużycia zaufania z art. 296 k.k., które jest uważane za podstawowy typ przestępstwa menadżerskiego. Oprócz analizy dogmatycznej art. 296 k.k. i innych pokrewnych typów ...
Cena: 99zł


.

Karnomaterialne i procesowe aspekty naprawienia szkody Autorzy: Artymiak Grażyna, Ćwiąkalski Zbigniew
Monografia jest wynikiem dyskusji teoretyków i praktyków prawa prowadzonej podczas zorganizowanej przez Uniwersytet Rzeszowski IV ogólnopolskiej konferencji poświęconej materialnym i procesowym aspektom naprawienia szkody w świetle kodyfikacji ...
Cena: 99zł
Nakład wyczerpany


.

Zabójstwo wielokrotne. Profilowanie kryminalne Autorzy: Gradoń Kacper
Niniejsza książka zawiera kompleksowe omówienie zagadnień związanych z zabójstwem wielokrotnym oraz szeregu metod wspomagających typowanie i wykrywanie nieznanych sprawców najbrutalniejszych przestępstw z użyciem przemocy. W opracowaniu przed...
Cena: 99zł
Nakład wyczerpany


.

Ochrona prawna systemów informatycznych wobec zagrożenia cyberterroryzmem Autorzy: Suchorzewska Aleksandra
Bezpieczeństwo systemów to nie tylko bezpieczeństwo w sensie informatycznym, najczęściej utożsamiane z wykorzystaniem odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych. To przede wszystkim właściwe rozwiązania prawne gwarantujące ochronę...
Cena: 99zł


.

Kary i środki karne. Poddanie sprawcy próbie. Tom 6 Autorzy: Marek Andrzej, Melezini Andrzej, Oczkowski Tomasz, Sakowicz Andrzej
W Tomie 6. został kompleksowo przedstawiony system kar, środków karnych oraz probacyjnych występujących w polskim prawie karnym. Autorzy – wybitni specjaliści z zakresu penologii – omawiają kwestie istotne z punku widzenia społeczne...
Cena: 249zł
Nakład wyczerpany


.

Węzłowe problemy prawa karnego, kryminologii i polityki kryminalnej. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Andrzejowi Markowi Autorzy: Konarska-Wrzosek Violetta, Lachowski Jerzy
Życiorys Profesora Andrzeja MarkaProf. zw. dr hab. Andrzej Marek urodził się 9 maja 1940 r. w Brzozowie, województwo rzeszowskie. W 1949 r. Jego rodzina przeniosła się do Szczecina, gdzie ukończył szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące. W ...
Cena: 159zł


.

Jawność rozprawy głównej a ochrona prawa do prywatności w procesie karnym Autorzy: Koper Radosław
Książka stanowi pierwszą w literaturze karnoprocesowej opublikowaną monografię poświęconą ochronie prawa do prywatności w polskim postępowaniu karnym. Z uwagi na złożony charakter tego zagadnienia oraz potrzebę przeprowadzenia szczegółowych rozważań ...
Cena: 99zł


.

Skarga na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki. Komentarz Autorzy: Jasiński Wojciech, Skorupka Jerzy
Prezentowany Komentarz jest kompleksowym opracowaniem wszystkich zagadnień występujących na tle stosowania ustawy z 17.6.2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki w postępowaniu przygotowawczym prow...
Cena: 69zł


.

Odpowiedzialność karna za dzieciobójstwo w prawie polskim Autorzy: Księżopolska-Breś Agnieszka
Monografia stanowi analizę dogmatyczną oraz omówienie wyników badań empirycznych dotyczących dzieciobójstwa. Badania te autorka przeprowadziła w 2008 r. w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie. Analizie poddano akta sądowe i prokuratorskie z...
Cena: 89zł


.

Zasada proporcjonalności w prawie karnym Autorzy: Dukiet-Nagórska Teresa
Publikacja poświęcona jest zagadnieniu, które dotychczas nie stało się przedmiotem pogłębionej refleksji - choć z chwilą wejścia w życie Konstytucji z 1997 roku jego znaczenie uległo istotnemu zwiększeniu w porównaniu do dotychczasowego stanu prawneg...
Cena: 79zł


.

Ustawa o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw. Komentarz Autorzy: Janda Paweł, Kiełtyka Andrzej
Niniejsze opracowanie zawiera wyczerpujący komentarz do ustawy z 7.7.2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw, w którym autorzy wskazują podmioty uprawnione do kompensaty, zasady i tryb jej przyznawania oraz zasa...
Cena: 59zł


.

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz Autorzy: Skowron Andrzej
Stan prawny na: 8.06.2010 r. W 2006 r. ukazało się pierwsze wydanie komentarza do Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, które spotkało się z zainteresowaniem nauki i praktyki, o czym świadczą liczne odwołania do zawartych tam tez w publi...
Cena: 120zł


.

Recydywa w Polsce. Zagadnienia prawa karnego, kryminologii i polityki karnej Autorzy: Szymanowski Teodor
"Recydywa w Polsce" to pierwsza od ponad dwudziestu lat monografia poświęcona przedstawieniu specyficznego zagadnienia, jakim jest wielokrotna przestępczość w nowych warunkach społecznej egzystencji w niezależnej i szybko rozwijającej się Polsce. Ksi...
Cena: 99zł
Nakład wyczerpany


.

Europejskie ściganie karne. Zagadnienia ustrojowe Autorzy: Górski Adam
Zagadnienia ustrojowe procesu integracji europejskiej w sprawach karnych od dłuższego czasu skupiają uwagę teoretyków i praktyków prawa. Od chwili wejścia w życie europejskiego nakazu aresztowania problem obszaru europejskiego ścigania karnego stanow...
Cena: 89zł


.

Proces dowodzenia w postępowaniu karnym Autorzy: Pawelec Kazimierz
Proces dowodzenia w postępowaniu karnym jest opracowaniem poświęconym prawu dowodowemu i regułom nim rządzącym. Przeprowadzanie i pozyskiwanie dowodów, ich utrwalanie oraz zabezpieczanie w ramach tzw. czynności niepowtarzalnych to kluczowe elementy p...
Cena: 79zł
Nakład wyczerpany


.

Nowelizacja ustawy o prokuraturze. Komentarz Autorzy: Herzog Aleksander
Nowelizacja ustawy o prokuraturze. Komentarz to publikacja omawiająca ostatnią, rewolucyjną zmianę ustawy o prokuraturze, która weszła w życie 31 marca 2010 r. Nowelizacja ta dotyczy m.in. rozdzielenia urzędu Ministra Sprawiedliwości i urzędu Prokura...
Cena: 55zł


.

Skarga na przewlekłość postępowania Autorzy: Bernatt Maciej, Grabowska Barbara, Kładoczny Piotr, Pietryka Artur
W związku z wprowadzeniem dość fundamentalnej zmiany, w postaci poszerzenia zakresu przedmiotowego ustawy, Autorzy opracowali komentarz, który ma za zadanie uczynić łatwiejszym korzystanie z instytucji skargi na przewlekłość postępowania. Przedmiotow...
Cena: 79zł


.

Rzetelny proces karny. Materiały konferencji naukowej. Trzebieszowice 17-19 września 2009 r. Autorzy: Jasiński Wojciech, Skorupka Jerzy
Niniejsza publikacja stanowi w większości zbiór referatów oraz głosów w dyskusji wygłoszonych w trakcie zorganizowanej przez Katedrę Postępowania Karnego, Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego ogólnopolskiej konferencji ...
Cena: 69zł


.

Naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem Autorzy: Muszyńska Anna
Stan prawny na 1.03.2010 r. Monografia zawiera analizę rozwiązań kompensacyjnych funkcjonujących w systemie prawa karnego. Obrazuje wielowątkowa problematykę dotyczącą naprawienia szkody wyrządzonej pokrzywdzonemu przestępstwem z perspektywy zaró...
Cena: 69zł
Nakład wyczerpany


.

Wyświetlanie od 421 do 440 (z 529 pozycji)
Stron: [<< Poprzednia]  ... 21  22  23  24 ...  [Następna >>] 
... jest pusty