Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Księgarnia Wrzeszcz

Internetowa Księgarnia Ekonomiczna i Prawnicza www.ksiegarnia-wrzeszcz.pl od samego początku swojej działalności specjalizuje się w zaopatrywaniu podmiotów gospodarczych, jednostek samorządowych i budżetowych oraz osób fizycznych w literaturę i wydawnictwa z zakresu szeroko pojętej rachunkowości, finansów, podatków, ekonomii i prawa. Księgarnia w swojej bogatej ofercie posiada kilkadziesiąt tysięcy tytułów z możliwie najbardziej aktualnym stanem prawnym. Dzięki ścisłej współpracy z największymi wydawnictwami (m.in. ODDK, Wydawnictwo Rachunkowość, Oficyna Wydawnicza UNIMEX, CH BECK, Lexis Nexis, Wolters Kluwer Polska, Forum Doradców Podatkowych, DK Wydawnictwo, GOFIN, ESPERT, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce i wieloma innymi) księgarnia jest jedną z nielicznych internetowych księgarń z tak mocno rozbudowaną ofertą wydawniczą, gdzie każdy znajdzie poszukiwaną przez siebie pozycję. Księgarnia co roku w swojej ofercie posiada m.in. takie bestsellery jak: Zamknięcie roku wydawnictwa Rachunkowość, Leksykon VAT, Leksykony podatkowe i inne publikacje wydawnictwa UNIMEX, komentarze do planu kont wydawnictwa ODDK (autorstwa Jerzego Gierusza, Marii Augustowskiej czy Jana Charytoniuk), zakładowy plan kont z komentarzem Mariana Pałki wydawnictwa EXPERT, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości MSR oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej MSSF opracowane przez SKwP, aktualne kodeksy z komentarzem i orzecznictwem wydawnictw prawniczych CH Beck, Lexis Nexis czy Wolters Kluwer Polska. Ksiegarnia-wrzeszcz.pl swoim klientom gwarantuje zawsze książki z aktualnym stanem prawnym po najniższych cenach, szybką i sprawną realizację zamówienia oraz miłą i rzeczową obsługę, w tym doradztwo odnośnie wyboru publikacji. Księgarnia Ekonomiczno-Prawnicza www.ksiegarnia-wrzeszcz.pl zaprasza do dokonywania zakupów.

Partnerzy
ikep.pl

Kancelaria Limanowka Wrzeszcz

Windykacja Limanowka Wrzeszcz
Zobacz również
prawo karne i wykroczenia, postępowanie karne
  • Sortuj po:
  • Wydawnictwo:
Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Komentarz Autorzy: Spurek Sylwia
To pierwszy na polskim rynku wydawniczym komentarz do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Publikacja - poza obszernym omówieniem przepisów ustawy - przedstawia również jej genezę oraz istotę zjawiska przemocy, w tym policyjne i sądowe ...
Cena: 99zł


.

Współczesne tendencje w rozwoju procesu karnego z perspektywy dogmatyki oraz teorii i filozofii prawa Autorzy: Hayduk-Hawrylak Izabela, Skorupka Jerzy
Publikacja stanowi w większości zbiór referatów wygłoszonych w trakcie ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Współczesne tendencje w rozwoju procesu karnego z perspektywy dogmatyki oraz teorii i filozofii prawa, zorganizowanej przez Katedrę Post...
Cena: 94zł


.

Świadek koronny Analiza prawno-kryminalistyczna Autorzy: Adamczyk Marcin
Monografia stanowi interdyscyplinarne studium instytucji świadka koronnego. Jest to kompleksowe opracowanie przedstawiające problematykę świadka koronnego zarówno z punktu widzenia procesu karnego jak i kryminalistyki. Praca nie tylko porządkuje wied...
Cena: 85zł
Nakład wyczerpany


.

Wiktymologia Autorzy: Hołyst Brunon
Niniejsze wydanie odbiega swoją treścią i zakresem od Wiktymologii z 2006 roku. Zrezygno-wano z niektórych rozdziałów, a zamiast nich zostały omówione nowe zagadnienia, takie jak: ●   wiktymologia kulturowa, ●  ...
Cena: 189zł


.

Prawo karne Autorzy: Marek Andrzej
Książka Prawo karne prezentuje całość wykładu z zakresu prawa karnego, obejmującego program nauczania tego przedmiotu. Składa się z dwóch części, z których: • pierwsza omawia zagadnienia ogólne, dotyczące m.in. nauki o przestepstwie i z...
Cena: 89zł
Nakład wyczerpany


.

Źródła prawa karnego. Tom 2 Autorzy: Bojarski Tadeusz, Królikowski Michał, Stefański Ryszard, Zielińska Eleonora, Zoll Andrzej
System Prawa Karnego – dzieło naukowe przedstawiające w jedenastu tomach całość systemu polskiego prawa karnego. Przygotowany z wielką starannością podział tej bogatej materii pozwala Autorom – najwybitniejszym znawcom prawa karnego w P...
Cena: 224zł


.

Kodeks karny skarbowy Autorzy: Prusak Feliks
Prezentowana pozycja zawiera obszerne omówienie ustawy – Kodeks karny skarbowy wraz z profesjonalnie dobranym i usystematyzowanym zestawem najważniejszych orzeczeń oraz bogatym wyborem użytecznej literatury z zakresu prawa karnego skarboweg...
Cena: 122zł


.

Ustawa o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego. Komentarz Autorzy: Kiełtyka Andrzej, Ważny Andrzej
Uchwalenie innowacyjnej ustawy z 07.09.2007 r. o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego stanowi przełom w systematyce dotychczasowych sposobów wykonywania orzeczonej kary izolacji więziennej. ...
Cena: 75zł


.

Ustawa o prokuraturze. Komentarz Autorzy: Mitera Maciej, Rojewska Elżbieta, Rojewski Michał
Komentarz opisuje ustrój prokuratury, prawa i obowiązki prokuratorów, a także pozycję prawną urzędników zatrudnionych w prokuraturze. Obejmuje także przedstawienie historii prokuratury na ziemiach polskich, omówienie aktów prawnych odnoszących si...
Cena: 75zł
Nakład wyczerpany


.

Grzywna samoistna w stawkach dziennych Autorzy: Dadak Wojciech
Grzywna samoistna w stawkach dziennych pierwsze od wprowadzenia w Polsce systemu stawek dziennych jako modelu orzekania grzywny opracowanie poświęcone problematyce grzywny samoistnej jako kary za przestępstwo. Zawiera omówienie zagadnień związa...
Cena: 129zł


.

Dowody w sprawach przestępstw i wykroczeń drogowych Autorzy: Pawelec Kazimierz
Dowody w sprawach przestępstw i wykroczeń drogowych to opracowanie, które omawia wszystkie kwestie związane z ustaleniem i udowodnieniem naruszenia zasad bezpieczeń-stwa w ruchu drogowym. Proces dowodzenia w tych sprawach jest niezwykle złożony...
Cena: 89zł
Nakład wyczerpany


.

Zorganizowane grupy przestępcze. Studium kryminalistyczne Autorzy: Krajniak Olga
W niniejszej publikacji przedstawiono strukturę problemu zorganizowania przestępczego, a także ustalono i uporządkowano możliwe znaczenia kluczowych pojęć dotyczących przestępczości zorganizowanej, zorganizowanej grupy przestępczej, przestępstw...
Cena: 99zł
Nakład wyczerpany


.

Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności w prawie karnym skarbowym Autorzy: Zgoliński Igor
Prezentowana monografia w sposób kompleksowy przedstawia instytucję dobrowolnego poddania się odpowiedzialności, poczynając od jej powstania i wprowadzenia do polskiego systemu prawa karnego skarbowego, a kończąc na najnowszych zmianach legis...
Cena: 105zł


.

Kara śmierci w świetle sporu o racjonalizację kary Autorzy: Bartusiak Bronisław
W niniejszej publikacji autor szczegółowo omawia zagadnienia dotyczące kary śmierci, począwszy od tła historyczno-kulturowego, poprzez kwestie kary śmierci w perspektywie wybranych koncepcji filozoficznych, teologiczne spojrzenie na karę śmierci w...
Cena: 79zł
Nakład wyczerpany


.

Odstąpienie od wymierzenia kary w polskim prawie karnym Autorzy: Gensikowski Piotr
Prezentowana publikacja zawiera kompleksową analizę instytucji odstąpienia od wymierzenia kary w systemie polskiego prawa karnego. W literaturze brakowało dotąd tego typu opracowania monograficznego. Tymczasem znaczenie odstąpienia od wymierzen...
Cena: 99zł


.

Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. Komentarz Autorzy: Bojarski Tadeusz, Skrętowicz Edward
Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. Komentarz prezentuje założenia teoretyczne przyjętego modelu postępowania – także kwestie sporne – oraz praktyczne aspekty stosowania ustawy. Przedmiotem analizy jest przede wszystkim obo...
Cena: 75zł


.

Prawo karne 2011. Teksty ustaw Autorzy:
Prawo karne 2011 to opracowanie zawierające teksty 50 aktów prawnych z zakresu szeroko pojętego prawa karnego i postępowania karnego. W książce zamieszczono m.in. ustawy: - Kodeks karny, - Ustawę o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za ...
Cena: 79zł


.

Elementy metodyki pracy sędziego w sprawach karnych Autorzy: Hofmański Piotr, Zabłocki Stanisław
"Książka niniejsza, choć w lej tytule figuruje wyraz "metodyka", nie aspiruje do roli opracowania, które miałoby kogokolwiek "nauczać" przedmiotu określonego mianem prawidłowego sądzenia. Próbowaliśmy jedynie zestawić swoiste kompendium zasad, ...
Cena: 141zł
Nakład wyczerpany


.

Kodeks karny - część wojskowa. Komentarz Autorzy: Marcinkowski Wojciech
Stan prawny na: 1.07.2010 r. Zaletą prezentowanej publikacji jest połączenie teorii z praktyką, osiągnięte poprzez należyte rozłożenie akcentów między kwestiami natury dogmatyczno-prawnej a praktycznej.W książce uwzględniono aktualne orz...
Cena: 89zł
Nakład wyczerpany


.

Postępowania szczególne w polskim procesie karnym Autorzy: Eichstaedt Krzysztof
Postępowania szczególne w polskim procesie karnym to monografia, w której przedstawiono - przez pryzmat obowiązujących przepisów, poglądów doktryny oraz orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów powszechnych - problematykę dotyczącą postępowan...
Cena: 59zł


.

Wyświetlanie od 401 do 420 (z 529 pozycji)
Stron: [<< Poprzednia]  ... 21  22  23  24 ...  [Następna >>] 
... jest pusty