Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Księgarnia Wrzeszcz

Internetowa Księgarnia Ekonomiczna i Prawnicza www.ksiegarnia-wrzeszcz.pl od samego początku swojej działalności specjalizuje się w zaopatrywaniu podmiotów gospodarczych, jednostek samorządowych i budżetowych oraz osób fizycznych w literaturę i wydawnictwa z zakresu szeroko pojętej rachunkowości, finansów, podatków, ekonomii i prawa. Księgarnia w swojej bogatej ofercie posiada kilkadziesiąt tysięcy tytułów z możliwie najbardziej aktualnym stanem prawnym. Dzięki ścisłej współpracy z największymi wydawnictwami (m.in. ODDK, Wydawnictwo Rachunkowość, Oficyna Wydawnicza UNIMEX, CH BECK, Lexis Nexis, Wolters Kluwer Polska, Forum Doradców Podatkowych, DK Wydawnictwo, GOFIN, ESPERT, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce i wieloma innymi) księgarnia jest jedną z nielicznych internetowych księgarń z tak mocno rozbudowaną ofertą wydawniczą, gdzie każdy znajdzie poszukiwaną przez siebie pozycję. Księgarnia co roku w swojej ofercie posiada m.in. takie bestsellery jak: Zamknięcie roku wydawnictwa Rachunkowość, Leksykon VAT, Leksykony podatkowe i inne publikacje wydawnictwa UNIMEX, komentarze do planu kont wydawnictwa ODDK (autorstwa Jerzego Gierusza, Marii Augustowskiej czy Jana Charytoniuk), zakładowy plan kont z komentarzem Mariana Pałki wydawnictwa EXPERT, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości MSR oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej MSSF opracowane przez SKwP, aktualne kodeksy z komentarzem i orzecznictwem wydawnictw prawniczych CH Beck, Lexis Nexis czy Wolters Kluwer Polska. Ksiegarnia-wrzeszcz.pl swoim klientom gwarantuje zawsze książki z aktualnym stanem prawnym po najniższych cenach, szybką i sprawną realizację zamówienia oraz miłą i rzeczową obsługę, w tym doradztwo odnośnie wyboru publikacji. Księgarnia Ekonomiczno-Prawnicza www.ksiegarnia-wrzeszcz.pl zaprasza do dokonywania zakupów.

Partnerzy
ikep.pl

Kancelaria Limanowka Wrzeszcz

Windykacja Limanowka Wrzeszcz
Zobacz również
prawo karne i wykroczenia, postępowanie karne
  • Sortuj po:
  • Wydawnictwo:
Przestępczość zorganizowana Autorzy: Pływaczewski Emil
„Tytuł tej pracy zbiorowej może zostać uznany nawet za mylący czytelnika, gdyż sugeruje jej ograniczenie do zagadnień karno-materialnych, co najwyżej także kryminologicznych. Tymczasem jest to pełne opracowanie wszystkich, a już na pewno ...
Cena: 89zł
Nakład wyczerpany


.

Dokument jako przedmiot ochrony prawnokarnej Autorzy: Błachut Jacek
W publikacji dokonano pogłębionej analizy problemów związanych z pojęciem dokumentu na gruncie prawa karnego i połączono ją z kwestiami natury praktycznej. Jednym z celów pracy było podjęcie polemiki z poglądami, które dominują w obecnym orzecznictwi...
Cena: 87zł


.

Przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej. Zagadnienia prawne, kryminologiczne i kryminalistyczne Autorzy: Wójcik Jerzy Wojciech
"Prezentowana monografia zawiera koncepcję przeciwdziałania przestępczości zorganizowanej i jest pierwszą tego typu publikacją na naszym rynku wydawniczym. Doskonale wypełnia istniejącą lukę w literaturze przedmiotu, a ponadto: stanowi rzeczo...
Cena: 89zł


.

Kodeks postępowania karnego. Orzecznictwo. Tom I Autorzy: Brylak Joanna
Seria podaje wybór orzeczeń wraz ze skróconym stanem faktycznym oraz argumentacją z uzasadnienia. Całość opatrzona jest indeksami: rzeczowym i chronologicznym. Publikacje z tej serii są cennym uzupełnieniem podręczników. Stanowią niezbędną pomo...
Cena: 89zł


.

Probacja. Resocjalizacja z udziałem społeczeństwa Autorzy: Bałandynowicz Andrzej
Prezentowana publikacja ukazuje nowoczesną teorię kary, opartą na paradygmacie sprawiedliwości formalnej, ekwiwalentnej i naprawczej, dającą podstawę do dywersyfikacji środków karnych, w tym wprowadzenia probacji jako nowoczesnego systemu sprawie...
Cena: 59zł


.

Zbieg przepisów ustawy w prawie karnym Autorzy: Kardas Piotr
Praca zawiera kompleksową analizę problematyki zbiegu przepisów ustawy w prawie karnym. Obejmuje rozważania poświęcone roli i znaczeniu powszechnie przyjmowanych w prawoznawstwie oraz konstruowanych przez prawodawcę szczególnych dyrektyw interp...
Cena: 115zł
Nakład wyczerpany


.

Ochrona działalności bankowej w prawie karnym gospodarczym Autorzy: Ochman Piotr
Monografia jest jedyną pozycją tego typu na rynku stanowiącą kompleksową analizę przepisów karnych polskiego ustawodawstwa bankowego (ustawa - Prawo bankowe, ustawa o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz ustawa o Bankowym Funduszu Gwara...
Cena: 89zł


.

Wykroczenia drogowe. Komentarz 2011 Autorzy: Stefański Ryszard
Publikacja jest drugim wydaniem komentarza do przepisów określających wykroczenia drogowe, zawartych w rozdziale XI Kodeksu wykroczeń. Nowe wydanie zawiera szczegółowe omówienie nowo wprowadzonych wykroczeń, w tym polegających na naruszeniu przep...
Cena: 197zł
Nakład wyczerpany


.

Przestępczość, środki masowego przekazu a polityka karna Autorzy: Witkowska-Rozpara Katarzyna
Monografia „Przestępczość, środki masowego przekazu a polityka karna” podejmuje problematykę roli środków masowego przekazu w kreowaniu tzw. medialnego obrazu przestępczości oraz jego oddziaływania na kształtowanie podstawowych założeń...
Cena: 84zł
Nakład wyczerpany


.

Nielegalna i szkodliwa treść w internecie Aspekty prawnokarne Autorzy: Siwicki Maciej
Prezentowana książka jest w literaturze polskiej jedynym monograficznym opracowaniem poświęconym przestępczości związanej z treścią informacji. Dotyczy zagadnień społecznie i politycznie ważnych i niepokojących , które nie zostały dotąd w pełni...
Cena: 94zł


.

Postępowanie w sprawach z oskarżenia prywatnego w polskim procesie karnym Autorzy: Gil Damian
Publikacja wypełnia lukę wydawniczą w interpretacji różnych problemów z zakresu postępowania z oskarżenia prywatnego. Celem pracy było ukazanie odmienności przebiegu postępowania z oskarżenia prywatnego w polskim procesie karnym. Oskarżenie pr...
Cena: 89zł
Nakład wyczerpany


.

Kodeks postępowania karnego. Komentarz do art. 1-296. Tom I Autorzy: Hofmański Piotr
Kodeks postępowania karnego. Komentarz do artykułów 1–296. Tom I, wydanie 4 obejmuje komentarz do przepisów regulujących naczelne zasady procesu karnego, właściwość i skład sądu, status stron, obrońców, pełnomocników i przedstawicieli społ...
Cena: 209zł


.

Poczucie bezpieczeństwa obywateli w Polsce. Identyfikacja i przeciwdziałanie współczesnym zagrożeniom Autorzy: Guzik-Makaruk Ewa M.
Oddawana do rąk Czytelników monografia poświęcona została niezmiernie istotnemu i ważkiemu społecznie zagadnieniu, jakim jest poczucie bezpieczeństwa obywateli w Polsce. W celu zapewnienia bezpieczeństwa poszczególnym jednostkom i całemu społeczeństw...
Cena: 89zł


.

Zasada informacji prawnej w polskim procesie karnym w świetle art. 16 K.P.K. Autorzy: Kosowski Jakub
Książka stanowi pierwsze w polskiej literaturze monograficzne opracowanie zasady informacji prawnej (art. 16 k.p.k.), wskazując na jej znaczenie, zakres oraz miejsce w katalogu zasad naczelnych procesu karnego; nie pominięto również historycznych asp...
Cena: 89zł
Nakład wyczerpany


.

Prawomocność części orzeczenia w procesie karnym Autorzy: Steinborn Sławomir
Książka stanowi pierwsze w polskim piśmiennictwie karnoprocesowym kompleksowe opracowanie problematyki prawomocności horyzontalnej i wertykalnej. Analiza koncentruje się przede wszystkim na zagadnieniu samodzielności części orzeczenia, jako war...
Cena: 107zł


.

Kryminalizacja manipulacji instrumentami finansowymi Autorzy: Błachnio-Parzych Anna
Jest to pierwsza w polskiej literaturze prawniczej książka poświęcona giełdowej manipulacji instrumentami finansowymi. Autorka zajmuje się tym zjawiskiem z perspektywy kryminalizacji, czyli tworzenia prawa karnego. Przedstawia nie tylko obowiązuj...
Cena: 107zł
Nakład wyczerpany


.

Profilowanie kryminalne Autorzy: Konieczny Jerzy, Szostak Maciej
Prezentowana praca jest pierwszą na rynku publikacją zawierającą zbiór artykułów poświęconych tzw. profilowaniu kryminalnemu, opracowaną przez praktyków wymiaru sprawiedliwości i teoretyków zajmujących się analizą osiągnięć praktyki.Problematyka psyc...
Cena: 94zł
Nakład wyczerpany


.

Prawne aspekty karcenia małoletnich Autorzy: Ciepły Filip
W prezentowanej publikacji autorzy opracowali zagadnienie karcenia dzieci w ujęciu prawniczym, rozszerzonym o perspektywę socjologiczną i psychologiczną. Problem poddano analizie nie tylko z punktu widzenia prawa karnego, ale także prawa konstytu...
Cena: 89zł


.

Dowód prywatny w postępowaniu karnym w perspektywie prawnoporównawczej Autorzy: Bojańczyk Antoni
Publikacja stanowi pierwsze w polskim piśmiennictwie monograficzne opracowanie zagadnień dotyczących dowodu prywatnego w procesie karnym.Strukturę pracy determinuje przyjęta metoda badawcza polegająca na przedstawieniu problematyki dowodu prywa...
Cena: 107zł


.

Wyświetlanie od 381 do 400 (z 529 pozycji)
Stron: [<< Poprzednia]  ... 17  18  19  20 ...  [Następna >>] 
... jest pusty