Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Księgarnia Wrzeszcz

Internetowa Księgarnia Ekonomiczna i Prawnicza www.ksiegarnia-wrzeszcz.pl od samego początku swojej działalności specjalizuje się w zaopatrywaniu podmiotów gospodarczych, jednostek samorządowych i budżetowych oraz osób fizycznych w literaturę i wydawnictwa z zakresu szeroko pojętej rachunkowości, finansów, podatków, ekonomii i prawa. Księgarnia w swojej bogatej ofercie posiada kilkadziesiąt tysięcy tytułów z możliwie najbardziej aktualnym stanem prawnym. Dzięki ścisłej współpracy z największymi wydawnictwami (m.in. ODDK, Wydawnictwo Rachunkowość, Oficyna Wydawnicza UNIMEX, CH BECK, Lexis Nexis, Wolters Kluwer Polska, Forum Doradców Podatkowych, DK Wydawnictwo, GOFIN, ESPERT, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce i wieloma innymi) księgarnia jest jedną z nielicznych internetowych księgarń z tak mocno rozbudowaną ofertą wydawniczą, gdzie każdy znajdzie poszukiwaną przez siebie pozycję. Księgarnia co roku w swojej ofercie posiada m.in. takie bestsellery jak: Zamknięcie roku wydawnictwa Rachunkowość, Leksykon VAT, Leksykony podatkowe i inne publikacje wydawnictwa UNIMEX, komentarze do planu kont wydawnictwa ODDK (autorstwa Jerzego Gierusza, Marii Augustowskiej czy Jana Charytoniuk), zakładowy plan kont z komentarzem Mariana Pałki wydawnictwa EXPERT, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości MSR oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej MSSF opracowane przez SKwP, aktualne kodeksy z komentarzem i orzecznictwem wydawnictw prawniczych CH Beck, Lexis Nexis czy Wolters Kluwer Polska. Ksiegarnia-wrzeszcz.pl swoim klientom gwarantuje zawsze książki z aktualnym stanem prawnym po najniższych cenach, szybką i sprawną realizację zamówienia oraz miłą i rzeczową obsługę, w tym doradztwo odnośnie wyboru publikacji. Księgarnia Ekonomiczno-Prawnicza www.ksiegarnia-wrzeszcz.pl zaprasza do dokonywania zakupów.

Partnerzy
ikep.pl

Kancelaria Limanowka Wrzeszcz

Windykacja Limanowka Wrzeszcz
Zobacz również
prawo karne i wykroczenia, postępowanie karne
  • Sortuj po:
  • Wydawnictwo:
Zasada wzajemnego uznawania w sprawach karnych Autorzy: Barwina Zbigniew
W publikacji przedstawiono treść zasady wzajemnego uznawania w sprawach karnych oraz relacje miedzy realizacja tej zasady a harmonizacja prawa karnego. W pracy szczegółowo omówione zostały m.in. następujące zagadnienia: rozwój zasady wz...
Cena: 89zł


.

Środki penalne we Francji i Polsce. Doktryna, legislacja, praktyka Autorzy: Stępniak Piotr
Monografia podejmuje problematykę zagranicznych systemów prawa karnego.  Stanowi cenną, pionierską pozycję w piśmiennictwie polskim. Koncentruje się na porównawczej analizie francuskiego  i polskiego systemu środków penalnych. System fra...
Cena: 89zł


.

Wzory pism procesowych w sprawach karnych 2012. Wydanie 3 Autorzy: Hofmański Piotr, Zabłocki Stanisław
Jest to trzecie wydanie znanej publikacji zawierającej wzory pism kierowanych przez uczestników procesu do organów procesowych w sprawach karnych. Każdy wzór jest poprzedzony tzw. tabelą poglądową, która w poszczególnych rubrykach zawiera ...
Cena: 189zł
Nakład wyczerpany


.

Prawo i procedura karna Autorzy: Stepaniuk Marcin
Prawo i procedura karna:to zbiór znowelizowanych, przystosowanych do obowiązującego stanu prawnego, szczegółowych testów jednokrotnego wyboru wraz z prawidłowymi odpowiedziami i podaniem podstawy prawnej, testy ułożone w formie ...
Cena: 49zł


.

Hazard. Studium kryminologiczne i prawne Autorzy: Wilk Leszek
Książka Hazard. Studium kryminologiczne i prawne stanowi pierwszą, pionierską monografię naukową z zakresu kryminologicznej problematyki hazardu oraz regulacji prawnych odnoszących się do tego zjawiska. Opracowanie to zawiera kryminologiczną anali...
Cena: 79zł
Nakład wyczerpany


.

Karnoprawna ochrona dziecka przed wykorzystaniem seksualnym Autorzy: Mierzwińska-Lorencka Joanna
Monografia przedstawia analizę instrumentów ochrony praw małoletnich pokrzywdzonych na tle seksualnym. Prezentuje karne i procesowe środki uwzględniające potrzebę poszanowania praw dziecka. Celem pracy jest także ocena dotychczasowych rozwiązań...
Cena: 89zł


.

Gwarancje praw pokrzywdzonych w postępowaniach szczególnych Autorzy: Gil Damian
Odformalizowanie procesu karnego w postępowaniach szczególnych nie powinno pozbawiać pokrzywdzonego istotnych uprawnień, które de lege lata przysługują mu w postępowaniu zwyczajnym. Autorzy poruszają bardzo ważne zagadnienia związane z nieuzasadn...
Cena: 89zł


.

Przepadek przedmiotów i korzyści pochodzących z przestępstwa Autorzy: Guzik-Makaruk Ewa M.
Publikacja jest pierwszą w polskiej literaturze przedmiotu pozycją, która w sposób wyczerpujący przedstawia problematykę pozbawiania sprawców przedmiotów i korzyści uzyskanych z przestępstw. Autorzy - na podstawie wielopłaszczyznowych badań ...
Cena: 109zł


.

Alimenty a prawo karne. Praktyka wymiaru sprawiedliwości Autorzy: Sosnowska Danuta
Alimenty a prawo karne. Praktyka wymiaru sprawiedliwości to kompendium wiedzy na temat instytucji obowiązku alimentacyjnego ujętej w świetle przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zasad wypłaty świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, proced...
Cena: 69zł
Nakład wyczerpany


.

Ustawa o Policji. Komentarz 2012. Wydanie 3 Autorzy: Kotowski Wojciech
Jest to juz trzecie wydanie najobszerniejszego komentarza do ustawy o Policji. Autor w przystępny sposób, wynikający z praktycznego charakteru publikacji, omawia przepisy ustawowe, w tym najnowsze regulacje dotyczące: zatrzymania sprawców przem...
Cena: 159zł
Nakład wyczerpany


.

Osoby na eksponowanych stanowiskach politycznych. Przeciwdziałanie korupcji i praniu pieniędzy Autorzy: Jasiński Wiesław
Publikacja przedstawia problematykę wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego podejmowanych na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wobec osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne oraz...
Cena: 89zł
Nakład wyczerpany


.

Jawność procesu karnego Autorzy: Jasiński Wojciech, Skorupka Jerzy
Opracowanie zawiera analizę zagadnienia jawności procesu karnego. Szczegółowo omówiono w nim kwestie dotyczące prawnomiedzynarodowych i konstytucyjnych podstaw jawności procesu karnego, a także zasady: informacji prawnej w procesie karnym, jawnośc...
Cena: 89zł
Nakład wyczerpany


.

Przepisy karne ustawy o rachunkowości Autorzy: Włodkowski Olaf
Prezentowana publikacja jest pierwszym opracowaniem monograficznym pozakodeksowego prawa karnego gospodarczego dotyczącym przepisów karnych ustawy o rachunkowości z 1994 r. Monografia stanowi pogłębiona analizę karnistyczną przepisów karnych...
Cena: 109zł
Nakład wyczerpany


.

Analiza dyrektywalna przepisów części ogólnej kodeksu karnego Autorzy: Dąbrowska-Kardas Małgorzata
Publikacja ma na celu przedstawienie teoretycznego opisu przepisów części ogólnej kodeksu karnego. Odwołuje się do prezentowanych w piśmiennictwie teoretycznoprawnym podziałów norm, ich bliższej charakterystyki, wewnętrznej struktury, elementów ...
Cena: 89zł
Nakład wyczerpany


.

Groźba bezprawna w polskim prawie karnym Autorzy: Nazar-Gutowska Katarzyna
Książka stanowi pogłębioną analizę przestępstwa groźby karalnej, określonego w art. 190 § 1 k.k. Zawiera uwagi dotyczące odpowiedzialności za to przestępstwo w kodeksach karnych innych krajów, m.in. w kodeksie niemieckim, austriackim, szwajcars...
Cena: 89zł
Nakład wyczerpany


.

Zasada domniemania niewinności w polskim procesie karnym Autorzy: Tęcza-Paciorek Anna
Monografia w kompleksowy sposób ukazuje zagadnienia związane z zasadą domniemania niewinności we współczesnym procesie karnym. Przedstawia granice temporalne i podmiotowe jej obowiązywania. W opracowaniu omówiono także m.in. przesłanki stosow...
Cena: 89zł
Nakład wyczerpany


.

Przewodnik po prawie karnym. Tablice, orzecznictwo, kazusy Autorzy: Filipkowski Wojciech, Guzik-Makaruk Ewa M., Zatyka Elżbieta
Prezentowany podręcznik zawiera materiał do części ogólnej prawa karnego materialnego i dzięki nowoczesnemu sposobowi prezentacji wiedzy w postaci m.in. tabel i schematów pozwala na łatwe usystematyzowanie wiedzy i skuteczne przygotowanie się...
Cena: 49zł


.

Metodyka pracy sędziego w sprawach o wykroczenia. Wydanie 2 Autorzy: Świecki Dariusz
Książka przedstawia zagadnienia procesowe związane z praca sędziego w sprawach o wykroczenia. Praca sędziego orzekającego w tych sprawach wymaga dobrej znajomości nie tylko przepisów kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, ale także kode...
Cena: 115zł
Nakład wyczerpany


.

Kodeks postępowania karnego. Komentarz 2012. Wydanie 9 Autorzy: Grzeszczyk Wincenty
W dziewiątym wydaniu publikacji Kodeks postępowania karnego. Komentarz uwzględniono liczne zmiany w przepisach procedury karnej, które pojawiły się od ostatniego wydania – ukazało się w tym czasie kilkanaście Dzienników Ustaw z przepisami...
Cena: 185zł
Nakład wyczerpany


.

Prawo karne - część szczególna. Orzecznictwo Autorzy: Królikowski Michał
W niniejszym zbiorze przedstawiono wybór orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Sądu Najwyższego oraz sądów apelacyjnych z zakresu prawa karnego materialnego. Jest on adresowany zarówno do studentów prawa, chcącyc...
Cena: 89zł
Nakład wyczerpany


.

Wyświetlanie od 341 do 360 (z 529 pozycji)
Stron: [<< Poprzednia]  ... 17  18  19  20 ...  [Następna >>] 
... jest pusty