Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Księgarnia Wrzeszcz

Internetowa Księgarnia Ekonomiczna i Prawnicza www.ksiegarnia-wrzeszcz.pl od samego początku swojej działalności specjalizuje się w zaopatrywaniu podmiotów gospodarczych, jednostek samorządowych i budżetowych oraz osób fizycznych w literaturę i wydawnictwa z zakresu szeroko pojętej rachunkowości, finansów, podatków, ekonomii i prawa. Księgarnia w swojej bogatej ofercie posiada kilkadziesiąt tysięcy tytułów z możliwie najbardziej aktualnym stanem prawnym. Dzięki ścisłej współpracy z największymi wydawnictwami (m.in. ODDK, Wydawnictwo Rachunkowość, Oficyna Wydawnicza UNIMEX, CH BECK, Lexis Nexis, Wolters Kluwer Polska, Forum Doradców Podatkowych, DK Wydawnictwo, GOFIN, ESPERT, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce i wieloma innymi) księgarnia jest jedną z nielicznych internetowych księgarń z tak mocno rozbudowaną ofertą wydawniczą, gdzie każdy znajdzie poszukiwaną przez siebie pozycję. Księgarnia co roku w swojej ofercie posiada m.in. takie bestsellery jak: Zamknięcie roku wydawnictwa Rachunkowość, Leksykon VAT, Leksykony podatkowe i inne publikacje wydawnictwa UNIMEX, komentarze do planu kont wydawnictwa ODDK (autorstwa Jerzego Gierusza, Marii Augustowskiej czy Jana Charytoniuk), zakładowy plan kont z komentarzem Mariana Pałki wydawnictwa EXPERT, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości MSR oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej MSSF opracowane przez SKwP, aktualne kodeksy z komentarzem i orzecznictwem wydawnictw prawniczych CH Beck, Lexis Nexis czy Wolters Kluwer Polska. Ksiegarnia-wrzeszcz.pl swoim klientom gwarantuje zawsze książki z aktualnym stanem prawnym po najniższych cenach, szybką i sprawną realizację zamówienia oraz miłą i rzeczową obsługę, w tym doradztwo odnośnie wyboru publikacji. Księgarnia Ekonomiczno-Prawnicza www.ksiegarnia-wrzeszcz.pl zaprasza do dokonywania zakupów.

Partnerzy
ikep.pl

Kancelaria Limanowka Wrzeszcz

Windykacja Limanowka Wrzeszcz
Zobacz również
prawo karne i wykroczenia, postępowanie karne
  • Sortuj po:
  • Wydawnictwo:
Państwo prawa i prawo karne. Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla Autorzy: Kardas Piotr
Księga Państwo prawa i prawo karne została wydana dla uczczenia jubileuszu siedemdziesięciolecia urodzin Prof. dra hab. Andrzeja Zolla - wybitnego karnisty, byłego Prezesa Trybunału Konstytucyjnego i Rzecznika Praw Obywatelskich. Autorami k...
Cena: 379zł
Nakład wyczerpany


.

Obrona obligatoryjna w polskim procesie karnym Autorzy: Stefański Ryszard
Prezentowana publikacja to pierwsze kompleksowe opracowanie zagadnienia obrony obligatoryjnej w polskim procesie karnym - instytucji, której znaczenie praktyczne wrasta z roku na rok. Dotychczas ukazujące się opracowania koncentrowały się ogólnie...
Cena: 125zł


.

Kodeks karny skarbowy. Komentarz 2012 Autorzy: Piaseczny Andrzej, Wielgolewska Anna
Komentarz zawiera kompleksowe opracowanie problematyki materialnej oraz procesowej prawa karnego skarbowego z punktu widzenia praktyków. Autorzy przedstawili w nim swoje przemyślenia wypływające z praktyki stosowania przepisów Kodeksu karnego ska...
Cena: 105zł


.

Kryminalistyka. Wydanie 2 Autorzy: Widacki Jan
Książki z serii Studia Prawnicze w pogłębiony sposób prezentują całość problematyki danej dziedziny prawa. Są to kompletne opracowania uwzględniające dorobek doktryny, orzecznictwo, zawierające elementy prawnoporównawcze. W książce Kryminalist...
Cena: 89zł
Nakład wyczerpany


.

Państwowa kompensata dla ofiar przestępstw Autorzy: Mazowiecka Lidia
W prezentowanej publikacji autorka podjęła problem kompensaty państwowej dla ofiar przestępstw w Polsce. Omówiła jedną z najważniejszych instytucji służących finansowemu wspieraniu ofiar przestępstw. Na tle międzynarodowych rozwiązań przedsta...
Cena: 89zł


.

Przestępstwa przeciwko dokumentom w obrocie gospodarczym. Zbiór orzeczeń Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych Autorzy: Budyn-Kulik Magdalena, Kozłowska-Kalisz Patrycja, Kulik Marek, Mozgawa Marek
Dokumentacja wytworzona na potrzeby obrotu gospodarczego jest chroniona przed jej celowym zniekształceniem przez prawo karne. Niniejsza publikacja przedstawia stanowisko wypracowane przez dotychczasowe orzecznictwo sądowe dotyczące m.in. fałszowania ...
Cena: 49zł
Nakład wyczerpany


.

Dolna granica wieku odpowiedzialności karnej w prawie Polskim Autorzy: Maraszek Magdalena
Stan prawny: 1.05.2012 r. Granica wieku, z jaką polskie prawo karne wiąże zdolność ponoszenia odpowiedzialności karnej, wywołuje liczne kontrowersje i jest szeroko dyskutowana. Wątpliwości budzi przede wszystkim jej niezgodność z u...
Cena: 89zł
Nakład wyczerpany


.

Psychologia sądowa dla prawników. Wydanie 2 Autorzy: Gruza Ewa
Prezentowana książka jest propozycja spojrzenia na procedurę karna w inny, niekodeksowy sposób. Autorka podejmuje problematykę wykorzystania wiedzy psychologicznej w poszczególnych czynnościach procesowych i pozaprocesowych, na każdym etapie pr...
Cena: 119zł


.

Pisma procesowe w sprawach karnych. Wzory i objaśnienia + płyta CD. Wydanie 5 Autorzy: Kotowski Wojciech, Samborski Edward
Pisma procesowe w sprawach karnych. Wzory i objaśnienia są doskonałą pomocą służącą praktycznemu wykorzystaniu przez strony i innych uczestników postępowania karnego do opracowywania i wnoszenia pism procesowych. Praca podzielona jest na rozdziały...
Cena: 149zł
Nakład wyczerpany


.

Kodeks postępowania karnego. Orzecznictwo. Tom II Autorzy: Brylak Joanna
Seria Zbiory Orzecznictwa Becka podaje wybór orzeczeń wraz ze skróconym stanem faktycznym oraz argumentacją z uzasadnienia. Całość opatrzona jest indeksami: rzeczowym i chronologicznym. Publikacje z tej serii są cennym uzupełnieniem podręczników. ...
Cena: 115zł


.

Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz 2012. Wydanie 2 Autorzy: Giezek Jacek, Kłączyńska Natalia, Łabuda Grzegorz
Stan prawny: 15.05.2012 r. Prezentowany komentarz zawiera szczegółowe omówienie regulacji części ogólnej kodeksu karnego, zarówno tych niebudzących juz sporów w doktrynie, jak i zagadnień kontrowersyjnych, niekiedy ujmowanych ...
Cena: 189zł
Nakład wyczerpany


.

Apelacja w postępowaniu karnym. Wydanie 2 Autorzy: Świecki Dariusz
Apelacja w postępowaniu karnym jest opracowaniem, w którym całościowo przedstawiono problematykę podstawowego środka odwoławczego przysługującego stronom od wyroków sądu pierwszej instancji. Autor uwzględnił w publikacji wiele istotnych orzeczeń Sądu...
Cena: 115zł
Nakład wyczerpany


.

Dowody w rekonstrukcji wypadku drogowego Autorzy: Zahorski Ryszard
Stan prawny: 1.05.2012 r.Publikacja stanowi merytoryczno-techniczne opracowanie metodologii rekonstrukcji wypadku drogowego. Autor prezentuje dowody z miejsca wypadku i wyjaśnia, jak należy je prawidłowo zbierać i zabezpieczać. ...
Cena: 55zł
Nakład wyczerpany


.

Tymczasowe aresztowanie Autorzy: Dąbkiewicz Krzysztof
Tymczasowe aresztowanie to monografia, która w sposób całościowy przedstawia problematykę jednej z najbardziej kontrowersyjnych instytucji w polskim procesie karnym. Opisuje materialne i formalne warunki jego stosowania w poszczególnych stadi...
Cena: 75zł
Nakład wyczerpany


.

Przestępstwa abstrakcyjnego i konkretnego zagrożenia dóbr prawnych Autorzy: Hryniewicz Elżbieta
Monografia została oparta na uzupełnionej i zaktualizowanej rozprawie doktorskiej przygotowanej pod kierunkiem prof. dr hab. Roberta Zawłockiego. Stanowi ona próbę systematycznego i kompleksowego ujęcia złożonej problematyki odpowiedzialności k...
Cena: 79zł
Nakład wyczerpany


.

Zarys metodyki pracy adwokata w sprawach przestępstw i wykroczeń drogowych. Wydanie 3 Autorzy: Pawelec Kazimierz
Nowe, 4 wydanie książki dostępne tu: ZARYS METODYKI PRACY OBROŃCY I PEŁNOMOCNIKA W SPRAWACH PRZESTĘPSTW I WYKROCZEŃ DROGOWYCH WYDANIE 4 Zarys metodyki pracy adwokata w sprawach przestępstw i wykroczeń drogowych to opracowanie, w którym zostały o...
Cena: 115zł
Nakład wyczerpany


.

Kara śmierci. Problem etycznej dopuszczalności sankcji głównej za morderstwo Autorzy: Tabaszewski Tomasz
W niniejszej monografii autor zbadał zagadnienie etycznej dopuszczalności kary śmierci za morderstwo. Za odpowiednią metodę rozumowania został uznany  kontekstualizm, w którym z niespornych przesłanek wyprowadza się adekwatną do rozwiązani...
Cena: 79zł


.

Kodeks karny. Komentarz 2012. Wydanie 3 Autorzy: Bojarski Marek, Filar Marian, Filipkowski Wojciech, Górniok Oktawia, Hoc Stanisław, Hofmański Piotr, Kulik Marek, Paprzycki Lech Krzysztof, Pływaczewski Emil, Radecki Wojciech
Kodeks karny. Komentarz pod redakcją Mariana Filara to znakomite, obszerne i szczegółowe opracowanie, adresowane zarówno do sędziów, prokuratorów, adwokatów i innych pracowników szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości, jak i do pracownikó...
Cena: 255zł
Nakład wyczerpany


.

Obrona w sprawach o przestępstwa gospodarcze i skarbowe Autorzy: Kulesza Cezary
W publikacji omówiono karnomaterialne i procesowe aspekty obrony w sprawach o przestępstwa gospodarcze i skarbowe. Autor wykorzystał w niej nie tylko własny dorobek naukowy, ale i wieloletnie doświadczenie praktyczne zdobyte przy wykonywaniu zawodu r...
Cena: 69zł


.

Wyświetlanie od 321 do 340 (z 529 pozycji)
Stron: [<< Poprzednia]  ... 17  18  19  20 ...  [Następna >>] 
... jest pusty