Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Gospodarka kasowa jednostki budżetowej Zasady zarządzania środkami pieniężnymi Kompletna dokumentacja z instrukcją kasową (z suplementem elektronicznym)

Książka Gospodarka kasowa jednostki budżetowej Zasady zarządzania środkami pieniężnymi Kompletna dokumentacja z instrukcją kasową (z suplementem elektronicznym) w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Korociński Krzysztof


Wydawnictwo:  

ODDK


Wydanie:  2
Rok wydania:  

2021


Ilość stron:  274
Oprawa:  miękka klejona
Format:  B5
ISBN:  
978-83-7804-761-2
Do pobrania:
Cena: 159zł
Opis
Praktyczne omówienie zasad prawidłowego gospodarowania środkami pieniężnymi w jednostce budżetowej wraz z kompletną dokumentacją.
 
Publikacja Gospodarka kasowa jednostki budżetowej Zasady zarządzania środkami pieniężnymi Kompletna dokumentacja z instrukcją kasową (z suplementem elektronicznym) zawiera wiele ważnych informacji dla głównych księgowych (skarbników) oraz osób zarządzających jednostką budżetową, które pomogą we właściwym zorganizowaniu wszelkich spraw związanych z obrotem gotówkowym w jednostce, właściwym podziale kompetencji i odpowiedzialności pracowników działów księgowości i kasjerów oraz zgodnym z prawem udokumentowaniu poszczególnych czynności.
 
W poradniku omówiono m.in.:

    zasady odpowiedzialności za gospodarkę kasową w jednostce budżetowej (ze szczegółowym wskazaniem zakresu odpowiedzialności zadaniowej pracownika zajmującego się gospodarką kasową),
    problem weryfikacji otrzymanych znaków pieniężnych z punktu widzenia ich autentyczności, a także zasady prawidłowego przechowywania i przewożenia pieniędzy,
    udzielanie zaliczek gotówkowych na realizację drobnych zakupów bieżących na potrzeby własne jednostki oraz zaliczek na pokrycie kosztów podróży służbowych (w tym m.in. przykładowe dokumenty i rejestry pomocne w tworzeniu procedur udzielania i rozliczania zaliczek, dochodzenia i egzekwowania zwrotu środków finansowych z tytułu nierozliczonych zaliczek przez pracowników jednostki),
    zasady i procedury inwentaryzacji kasy,
    funkcjonowanie depozytów w jednostce budżetowej oraz zasady likwidacji depozytów w przypadku ich nieodebrania z przykładową dokumentacją (wzory pokwitowań, wzór księgi depozytów, wzór wniosku do sądu w sprawie likwidacji depozytu, wzór instrukcji w sprawie likwidacji niepodjętych depozytów),
    zasady i trybu ustalania wysokości pogotowia kasowego,
    gospodarkę drukami ścisłego zarachowania (w tym: rejestracja druków, ich inwentaryzacja, sposoby przeprowadzania likwidacji druków),
    funkcjonowanie kas fiskalnych w jednostkach budżetowych,
    instrukcję kasową i jej sporządzanie,
    najczęściej spotykane nieprawidłowości w zakresie gospodarki kasowej oraz obrotu gotówkowego, na jakie natrafiają kontrolerzy uprawnionych organów kontroli państwowej czy regionalnych izb obrachunkowych.
 
Poradnik zawiera również komplet dokumentów niezbędnych w każdej jednostce budżetowej – autor opracował kilkadziesiąt wzorów dokumentów, instrukcji, protokołów, oświadczeń (w tym wzór instrukcji kasowej) – wszystkie dokumenty zostały przygotowane w wersji elektronicznej w postaci suplementu elektronicznego (do pobrania przez Internet).
 
Publikacja szczególnie polecana kierownikom jednostek budżetowych odpowiedzialnych za całość gospodarki finansowej kierowanych jednostek oraz głównym księgowym (skarbnikom), a także osobom zajmującym stanowiska kasjerów w tych jednostkach.

Spis zawartości suplemetu elektronicznego:

Wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych
Informacja o obowiązku podania numeru konta bankowego
Oświadczenie pracownika dot. jego rachunku bankowego
Wykaz osób upoważnionych
Polecenie przyjęcia gotówki
Oświadczenie o przyjęciu kasy z pełną odpowiedzialnością materialną
Protokół zatrzymania znaków pieniężnych
Zarządzenie kierownika samorządowej jednostki budżetowej w sprawie zasad i trybu udzielania zaliczek gotówkowych na wydatki
Wstępna kalkulacja kosztów krajowej podróży służbowej
Wstępna kalkulacja kosztów zagranicznej podróży służbowej
Wniosek pracownika o wypłatę zaliczki na poczet wynagrodzenia
Oświadczenie wstępne osoby materialnie odpowiedzialnej za środki pieniężne
Oświadczenie końcowe osoby materialnie odpowiedzialnej za środki pieniężne
Protokół z inwentaryzacji kasy
Protokół z przeprowadzonej kontroli spisu z natury
Protokół weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych
Protokół przejęcia-przekazania kasy
Pokwitowanie przyjęcia do depozytu
Księga depozytów kasy jednostki
Wezwanie do odbioru depozytu dla osoby nieznanej
Wniosek do sądu w sprawie likwidacji depozytów
Instrukcja w sprawie likwidacji niepodjętych depozytów
Protokół oględzin miejsca naruszenia zabezpieczeń kasy
Umowa na ochronę osób i mienia oraz konwojowanie wartości pieniężnych
Zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości pogotowia kasowego
Sposób wypełniania raportu kasowego
Protokół z inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania
Protokół przekazania-przejęcia druków ścisłego zarachowania
Deklaracja o przyjęciu odpowiedzialności za gospodarkę drukami ścisłego zarachowania
Księga druków ścisłego zarachowania
Protokół zaginięcia druków ścisłego zarachowania
Protokół likwidacji druków ścisłego zarachowania
Zarządzenie w sprawie instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania
Informacja o zasadach ewidencji oraz oświadczenie osoby
Zarządzenie w sprawie instrukcji kasowej
Inne pozycje tego autora
Książka Kasa zapomogowo-pożyczkowa. Zasady funkcjonowania, kompletna dokumentacja, ewidencja księgowa z polityką rachunkowości (z suplementem elektronicznym) w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Kasa zapomogowo-pożyczkowa. Zasady funkcjonowania, kompletna dokumentacja, ewidencja księgowa z polityką rachunkowości (z suplementem elektronicznym)
Kasa zapomogowo-pożyczkowa w zakładzie pracy to wiele wyzwań i obowiązków dla pracodawcy – czy wiesz, jak je prawidłowo wypełnić? Opracowanie ko...
Cena: 219,00zł
Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:
Książka Naprawa finansów jednostki samorządu terytorialnego w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Naprawa finansów jednostki samorządu terytorialnego
W pracy Naprawa finansów jednostki samorządu terytorialnego podjęto analizę historycznych rozwiązań naprawy i pomocy finansowej dla związków samorządo...
Cena: 45,00zł
... jest pusty