Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Egzaminy 2016 Aplikacje radcowska i adwokacka Teksty Ustaw Tom 1 Wydanie 13

Książka Egzaminy 2016 Aplikacje radcowska i adwokacka Teksty Ustaw Tom 1 Wydanie 13 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Wydawnictwo:  

C.H. Beck


Wydanie:  13
Seria:  Teksty Ustaw Becka
Rok wydania:  

2016


Ilość stron:  742
Format:  A4
ISBN:  
978-83-255-7972-2
Do pobrania:
Cena: 84zł
Nakład wyczerpany
Opis
Egzaminy. Aplikacje radcowska i adwokacka, zawiera akty prawne ogłoszone przez Ministerstwo Sprawiedliwości, z których wybrane stanowić będą podstawę opracowania pytań testowych na egzamin radcowski i adwokacki.

Stan prawny: 10 listopada 2015 r.

Tom I zawiera:

Kodeks wykroczeń
Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
kodeks karny skarbowy
Prawo o aktach stanu cywilnego
Prawo wekslowe
Prawo spółdzielcze
Ustawę o własności lokali
Ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych
Ustawę o księgach wieczystych i hipotece
Ustawę o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
Ustawę o gospodarce nieruchomościami
Ustawę o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów
Ustawę o prawach konsumenta
Kodeks postępowania cywilnego
Ustawę o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
Kodeks rodzinny i opiekuńczy
Ustawę o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
Ustawę o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz o prawie pomocy w celu ugodowego załatwienia sporu przed wszczęciem takiego postępowania
Ustawę o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
Ustawę o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej
Uchwałę Nr 109/2013 Naczelnej Rady Adwokackiej w sprawie „Regulaminu wykonywania zawodu adwokata w kancelarii indywidualnej lub spółkach”
Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską
Ustawę o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców
Ustawę o świadczeniach rodzinnych
Regulamin odbywania aplikacji adwokackiej
Ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii
Nakład wyczerpany
... jest pusty