Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiająca normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw. Komentarz

Książka Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiająca normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw. Komentarz w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Bieńkowska Ewa, Kulesza Cezary, Mazowiecka Lidia, Zielińska Eleonora


Wydawnictwo:  

Wolters Kluwer S.A.


Wydanie:  1
Seria:  PROKURATOR OFIAROM PRZESTĘPSTW
Rok wydania:  

2014


Ilość stron:  292
Oprawa:  miękka
Format:  A5
ISBN:  
978-83-264-3368-9
Cena: 57zł
Nakład wyczerpany
Opis
Przedstawiamy komentarz do najważniejszego dokumentu unijnego wyznaczającego minimalne standardy kształtowania sytuacji ofiar przestępstw w obrębie Unii Europejskiej, jakim jest Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE z dnia 25 października 2012 r. ustanawiająca normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw oraz zastępująca decyzję ramową Rady 2001/220/WSiSW. Państwa członkowskie, w tym Polska, są zobowiązane wprowadzić dyrektywę do swojego wewnętrznego systemu prawnego w terminie do dnia 16 listopada 2015 r.

Polskie regulacje prawne dotyczące ofiar przestępstw nie są w pełni zgodne z wymogami dyrektywy. Prezentowany komentarz ma być wskazówką, w jaki sposób należy je zmienić, aby tę zgodność osiągnąć.

Właściwe unormowanie uprawnień oraz umożliwienie ofiarom przestępstw korzystania z tych uprawnień w praktyce - jak wielokrotnie podkreślono w dyrektywie - ma służyć łagodzeniu bezpośrednich skutków przestępstwa, ale przede wszystkim przeciwdziałać pojawieniu się dalszych, pośrednich jego następstw, które wynikają z niewłaściwego traktowania ofiar i lekceważenia ich potrzeb (wiktymizacja wtórna). Ma też zapobiegać aktom zastraszania i zemsty ze strony sprawców oraz osób z ich otoczenia społecznego przybierających często postać zachowań przestępczych.

Komentarz opracowali specjaliści - członkowie Zespołu Doradców do spraw Ofiar Przestępstw przy Prokuratorze Generalnym.

dr hab. Ewa Bieńkowska - prof. nadzw., wieloletni pracownik naukowy, wybitny wiktymolog, autorka licznych opracowań na temat ofiar przestępstw

prof. zw. Dr hab. Cezary Kulesza - kierownik Katedry Postępowania Karnego Wydział Prawa, Uniwersytet Białostocki, adwokat, autor licznych opracowań, m.in. z zakresu prawa procesowego i wiktymologii

dr Lidia Mazowiecka - prokurator, w Prokuraturze Generalnej zajmuje się problematyką mediacji i ofiar przestępstw, mediator w sprawach cywilnych

prof. zw. dr hab. Eleonora Zielińska - kierownik Katedry Prawa Karnego Porównawczego oraz Kliniki Prawa na Wydziale Prawa i Administracji UW, a także Podyplomowego Międzywydziałowego Studium Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny UW; autorka wielu publikacji m.in. z dziedziny prawa medycznego

dr hab. Katarzyna Dudka - prof. nadzw. UMCS oraz Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie, autorka wielu publikacji z zakresu prawa karnego procesowego

dr Piotr Starzyński - adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji UWM w Olsztynie, adwokat

dr hab. Wojciech Zalewski - prof. nadzw. UG, kierownik Zakładu Kryminologii Wydziału Prawa i Administracji, autor wielu publikacji z zakresu kryminologii
Nakład wyczerpany
Inne pozycje tego autora
Książka Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Komentarz + płyta CD w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Komentarz + płyta CD
Wydanie 1 Autorzy:Eleonora Zielińska (red.) Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska - ABC , 2008 Stan prawny: 30.09.2008 r. Oprawa: opr...
Cena: 169,00zł
Książka Ofiara przestępstwa w dokumentach międzynarodowych w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Ofiara przestępstwa w dokumentach międzynarodowych
Publikacja jest trzecią częścią serii opracowań Autorek poświęconej prawom ofiar przestępstw. W odróżnieniu od dwóch poprzednich pozycji (Prawa ofiar ...
Cena: 79,00zł
Książka Zagadnienia ogólne prawa karnego. Tom 1 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Zagadnienia ogólne prawa karnego. Tom 1
System Prawa Karnego – dzieło naukowe przedstawiające w jedenastu tomach całość systemu polskiego prawa karnego. Przygotowany z wielką starannoś...
Cena: 249,00zł
Książka Źródła prawa karnego. Tom 2 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Źródła prawa karnego. Tom 2
System Prawa Karnego – dzieło naukowe przedstawiające w jedenastu tomach całość systemu polskiego prawa karnego. Przygotowany z wielką starann...
Cena: 224,00zł
Książka Państwowa kompensata przysługująca ofiarom niektórych przestępstw w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Państwowa kompensata przysługująca ofiarom niektórych przestępstw
W książce przedstawiono genezę i istotę zasad kształtowania państwowych mechanizmów kompensacji dla ofiar przestępstw oraz odnoszące się do nich s...
Cena: 109,00zł
Książka Obrona w sprawach o przestępstwa gospodarcze i skarbowe w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Obrona w sprawach o przestępstwa gospodarcze i skarbowe
W publikacji omówiono karnomaterialne i procesowe aspekty obrony w sprawach o przestępstwa gospodarcze i skarbowe. Autor wykorzystał w niej nie tylko ...
Cena: 69,00zł
... jest pusty