Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Dowody i postępowanie dowodowe w procesie karnym Po nowelizacji z 1 lipca 2015 r. Komentarz praktyczny z orzecznictwem Wzory pism procesowych

Książka Dowody i postępowanie dowodowe w procesie karnym Po nowelizacji z 1 lipca 2015 r. Komentarz praktyczny z orzecznictwem Wzory pism procesowych w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Błoński Michał, Kruszyński Piotr, Zbrojewska Marta


Wydawnictwo:  

C.H. Beck


Seria:  Prawo Sądowe
Rok wydania:  

2015


Ilość stron:  694
ISBN:  
978-83-255-7533-5
Do pobrania:
Cena: 152zł
Opis
Niniejsza publikacja dotycząca dowodów i postępowania dowodowego w procesie karnym po wielkiej nowelizacji prawa karnego z 1 lipca 2015 r. podzielona została na trzy części:

Część I to praktyczny komentarz dotyczący dowodów w procesie karnym (po nowelizacji) tj. m.in.:
    wyjaśnienia oskarżonego,
    zeznania świadka,
    biegli, tłumacze, specjaliści,
    kontrola i utrwalanie rozmów,
    inne dowody,
    zakazy dowodowe.

Część II to praktyczny komentarz dotyczący postępowania dowodowego tj.:
    postępowania przygotowawczego,
    postępowania przed sądem I instancji,
    postępowania odwoławczego.

Każdy rozdział w części I i II zakończony został przeglądem orzecznictwa, który zawiera zestawienie tez orzeczeń najbardziej znamienitych dla danego zagadnienia.

Część III to 58 wzorów pism procesowych związane z postępowaniem dowodowym (m.in. wniosek o powołanie biegłego, wniosek o eksperyment procesowy, zażalenie na kontrolę rozmów, wniosek o odpłatne wydanie uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy, wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie określonej kary lub środka karnego bez przeprowadzenia postępowania dowodowego, pisemna odpowiedź na akt oskarżenia, prywatny akt oskarżenia, wniosek o sprowadzenie dowodów rzeczowych na salę rozpraw oraz apelacja).

Książka napisana przez praktyków uwzględnia zmiany wynikające z obszernej nowelizacji prawa karnego wprowadzone: ustawą z 27.9.2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1247) i ustawą z 20.2.2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 396), które weszły w życie 1.7.2015 r. Nowelizacja z 2015 r.  w zakresie postępowania dowodowego i wniosków dowodowych dotyczy:
    inicjatywy dowodowej i gromadzenia dowodów, a także dowodów prywatnych;
    dostępu do akt sprawy w postępowaniu przygotowawczym,
    niestawiennictwa strony, na której wniosek dowód został dopuszczony, a także w wyjątkowych wypadkach, uzasadnionych szczególnymi okolicznościami, dowód przeprowadza sąd w granicach tezy dowodowej;
    warunków przeprowadzania dowodów z urzędu przez organy procesowe prowadzące postępowanie;
    niedopuszczalności przeprowadzenia i wykorzystania dowodu uzyskanego do celów postępowania karnego za pomocą czynu zabronionego;
    prawa zadawania pytań w wyjątkowych wypadkach, uzasadnionych szczególnymi okolicznościami przez członków składu orzekającego;
    wprowadzenia trybu zaskarżenia decyzji w przedmiocie ujawnienia tajemnic o klauzuli tajności „zastrzeżone” lub „poufne” oraz tajemnic związanej z wykonywaniem określonego zawodu lub pełnieniem określonej funkcji;
    zakresu opinii biegłego, która powinna zawierać stwierdzenia dotyczące zarówno poczytalności oskarżonego w chwili popełnienia zarzucanego mu czynu, jak i jego aktualnego stanu zdrowia psychicznego, a zwłaszcza wskazanie, czy stan ten pozwala oskarżonemu na udział w postępowaniu i na prowadzenie obrony w sposób samodzielny i rozsądny, a w razie potrzeby także stwierdzenia co do okoliczności wymienionych w art. 93b KK;
    uzyskania informacji dotyczącej osoby oskarżonego z systemu teleinformatycznego, na temat jego stosunków majątkowych i źródeł dochodu, w tym prowadzonych i zakończonych postępowań podatkowych.

Publikacja przede wszystkim umożliwia skuteczne przygotowanie się pełnomocników i obrońców  stron do przeprowadzania wniosków dowodowych tak aby skutecznie poprzeć swoje racje oraz twierdzenia i zakończyć sukcesem dla reprezentowanej przez profesjonalnego pełnomocnika strony postępowanie karne.

Z jednej strony pokazuje jak w postępowaniu karnym skutecznie zgłaszać wnioski dowodowe, a z drugiej strony jak wykorzystywać przepisy procedury karnej aby skutecznie zablokować wnioski dowodowe strony przeciwnej.

Prezentowana książka:
    radcom prawnym i adwokatom dzięki praktycznym wskazówkom ułatwi skuteczne zgłaszanie wniosków dowodowych oraz pomoże uniknąć najczęstszych błędów popełnianych w postępowaniu dowodowym,
    aplikantom adwokackim, radcowskim zapewni fachowe przygotowanie się do występowania przed sądem,
    aplikantom sądowym umożliwi przygotowanie się do właściwego wykonywania zawodu,
    będzie przydatna także sędziom, prokuratorom oraz referendarzom sądowym,
zawiera wyselekcjonowane orzecznictwo przyporządkowane do komentowanych zagadnień.

Dla czytelników tego komentarza darmowy dostęp do aktów prawnych i publikacji on-line!
Inne pozycje tego autora
Książka Prawo o adwokaturze Komentarz 2016 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Prawo o adwokaturze Komentarz 2016
Stan prawny: 17 grudnia 2015 r. z uwzględnieniem ustaw z dnia 10 lipca 2015 r.: o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektór...
Cena: 159,00zł
Książka Wzory pism procesowych w sprawach karnych z komentarzem w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Wzory pism procesowych w sprawach karnych z komentarzem
Wzory pism procesowych w sprawach karnych z komentarzem Błoński Książka Wzory pism procesowych w sprawach karnych z komentarzem zawiera...
Cena: 152,00zł
... jest pusty