Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Dotacje oświatowe

Książka Dotacje oświatowe w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Lachiewicz Wojciech, Pawlikowska Agnieszka


Wydawnictwo:  

C.H. Beck


Wydanie:  5
Seria:  Finanse publiczne w praktyce
Rok wydania:  

2019


Ilość stron:  304
Oprawa:  miękka + płyta CD
ISBN:  
978-83-8158-507-1
Do pobrania:
Cena: 134zł
Opis
Od 1.1.2019 r., a częściowo od 1.9.2019 r., weszła w życie ustawa z 22.11.2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245). Ustawa ta dokonała również zmian w zakresie dotacji oświatowych ustawy o finansowaniu działań oświatowych.

Główna zmiana w zakresie dotacji, czyli związana z zasadami udzielania i wykorzystania związana jest z nowelizacją ustawy o finansowaniu działań oświatowych (dokonaną przez ww. wspomnianą nowelizacją z 22.11.2018 r.). Dotyczy ona m.in.:

zmian w zasadach finansowania kwalifikacyjnych kursów zawodowych – dotacja na słuchacza uczestniczącego w kwalifikacyjnym kursie zawodowym lub na słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego, który zdał egzamin zawodowy. Do 31.12.2018 r. dotacja zależała od efektów (liczba zdanych egzaminów), a obecnie będą dwa rodzaje dotacji na słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych: dotacja wypłacana co miesiąc na każdego słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego, który uczestniczy w tym kursie w szkole publicznej oraz dotacja na każdego słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego, który zdał egzamin zawodowy. Sposób dotowania będzie też zależny zatem od tego czy szkoła jest szkołą publiczna czy niepubliczną;
zmian w zakresie ustalania kwoty dotacji dla szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poprzez wyłączenie przy obliczaniu wskaźnika zwiększającego szkół dla dorosłych. Zmiana polega na wyłączenia ze wzoru określającego wskaźnik zwiększający, szkół, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny;
zmian sposobu wykorzystania dotacji polegające na:
dookreśleniu maksymalnej wysokości środków jakie mogą być przeznaczane na wynagrodzenie osoby fizycznej, będącej osobą prowadzącą w ujęciu rocznym,
określeniu maksymalnego limitu środków z dotacji które można przeznaczyć na wynagrodzenie osób zatrudnionych na umowę o pracę,
doprecyzowaniu iż dotacja może być wydatkowana na sprzęt rekreacyjny i sportowy dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków i uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych – taka zmiana ogranicza kupowanie sprzętu na przykład w szkołach ogólnodostępnych,
doprecyzowaniu co należy rozumieć przez wydatki związane z realizacją zadań związanych z organizacją kształcenia specjalnego (uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego) oraz wydatki na organizację zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (nowo dodany ust. 5 w art. 35 FinZadOśwU – przed rokiem 2019 dotacja na uczniów niepełnosprawnych nie była rozliczana oddzielnie wydatkami na kształcenie specjalne. W związku z tym w szkołach, przedszkolach specjalnych wszystkie wydatki będzie można rozliczyć z dotacji, natomiast w szkołach ogólnodostępnych już tak nie będzie można robić, gdyż dotacja związana z wydatkami na cele specjalne,
dodaniu, że wydatki z dotacji przekazanej na uczniów niepełnosprawnych (posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego) w szkołach, przedszkolach ogólnodostępnych będą rozliczane współczynnikiem na wydatki inne (np. najem pomieszczeń, czynsz, itp.) niż wydatki związane z realizacją zadań wynikającą z orzeczenia,
sprecyzowaniu, że środki otrzymane na kwalifikacyjne kursy zawodowe będą podlegały rozliczeniu i mogą być wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem określonym w art. 35 FinZadOśwU (czyli takim samym jak w przypadku innych szkół prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne niebędące JST). Ponadto środki te mogą służyć refundacji wydatków poniesionych przez szkołę w okresie roku budżetowego poprzedzającego rok wypłacenia dotacji;
uchwał dotacyjnych – zmiany polegają na wprowadzeniu do uchwał rad powiatów i miast na prawach powiatów nowych danych o licznie słuchaczy w każdym miesiącu udzielania dotacji dla szkół publicznych prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe. Dodatkowo w uchwałach roku 2019 na potrzeby rozliczenia dotacji za rok 2019 i lat kolejnych należy określić rodzaj danych żądanych od beneficjenta z tytułu wykorzystania dotacji na wydatki na ucznia objętego kształceniem specjalnym.

Powyższe zmiany, jak również rozwój orzecznictwa RIO i sądów administracyjnych, a także rozbieżności w poglądach organów kontrolujących dotacje oraz wcześniejsze zmiany ustawy o systemie oświaty skłoniły Wydawnictwo C.H.Beck do przygotowania publikacji Dotacje oświatowe. 

Książka omawia zasady ustalania, udzielenia i wykorzystania dotacji oświatowych. Uwzględnia liczne zmiany obowiązujące od 1.1.2019 r. oraz 1.9.2019 r. Dotyczę one m.in. zasad finansowania kwalifikacyjnych kursów zawodowych; maksymalnego limitu środków z dotacji które można przeznaczyć na wynagrodzenie osób zatrudnionych na umowę o pracę; wydatków z dotacji na uczniów niepełnosprawnych oraz uchwał dotacyjnych. Jako dodatek, książka zawiera rozdział omawiający zagadnienie dotacji podręcznikowych. Do publikacji dołączona jest również płyta CD zawierająca wzory dokumentów (w tym uchwały prawa miejscowego).
Inne pozycje tego autora
Książka Publiczne jednostki oświatowe. Zadania organu prowadzącego i dyrektora. Wydanie 2 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Publiczne jednostki oświatowe. Zadania organu prowadzącego i dyrektora. Wydanie 2
Zasady funkcjonowania i finansowania jednostek oświatowych są uregulowane w ustawie o systemie oświaty i wydanych do niej rozporządzeniach wykonawczyc...
Cena: 125,00zł
Książka Vademecum dyrektora publicznej jednostki oświatowej w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Vademecum dyrektora publicznej jednostki oświatowej
Niniejsza książka została przygotowana celem zaprezentowania różnych aspektów związanych z zarządzaniem jednostką oświatową. Przedstawione w książce o...
Cena: 127,00zł
Książka Klasyfikacja budżetowa + Płyta CD w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Klasyfikacja budżetowa + Płyta CD
Klasyfikacja budżetowa 2020 autorstwa Wojciecha Lachiewicza W publikacji „Klasyfikacja budżetowa 2020” omówione zostały wszelkie zmiany wp...
Cena: 159,00zł
Książka Zmiany w klasyfikacji budżetowej 2020 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Zmiany w klasyfikacji budżetowej 2020
Klasyfikacja budżetowa 2020 Dzięki książce Zmiany w klasyfikacji budżetowej 2020 czytelnik będzie na bieżąco w zmianach w finansach pub...
Cena: 109,00zł
Książka Ustawa o systemie oświaty Komentarz 2017 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Ustawa o systemie oświaty Komentarz 2017
Publikacja Ustawa o systemie oświaty Komentarz 2017 pod redakcją Agnieszki Pawlikowskiej. Ustawa o systemie oświaty, szczególnie w ostatnich...
Cena: 235,00zł
Książka Uchwały i zarządzenia organów samorządu terytorialnego dotyczące spraw finansowych + płyta CD Wydanie 4 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Uchwały i zarządzenia organów samorządu terytorialnego dotyczące spraw finansowych + płyta CD Wydanie 4
Książka Uchwały i zarządzenia organów samorządu terytorialnego dotyczące spraw finansowych + płyta CD Wydanie 4 zawiera ponad 30 najważniejszych ...
Cena: 126,00zł
... jest pusty