Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Dodatki mieszkaniowe Komentarz 2022

Książka Dodatki mieszkaniowe Komentarz 2022 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Manjury-Niśkiewicz Grażyna


Wydawnictwo:  

C.H. Beck


Wydanie:  6
Rok wydania:  

2022


Ilość stron:  232
ISBN:  
978-83-8291-232-6
Cena: 159zł
Opis
Komentarz w sposób kompleksowy omawia przepisy ustawy z 21.6.2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2021), regulującej zasady i tryb przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatków mieszkaniowych oraz właściwość organów w tych sprawach.

Publikacja zawiera – oprócz tekstu ustawy oraz komentarza do poszczególnych unormowań – zbiór przepisów wykonawczych i związkowych, które zamieszczone zostały w postaci pełnej bądź też w tzw. wyciągach najważniejszych przepisów.

W komentarzu uwzględniono najnowsze zmiany legislacyjne, wprowadzone m.in.:

    ustawą z 10.12.2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 11), która m.in. precyzuje, komu świadczenie nie przysługuje, zmienia definicję dochodu, wprowadza nowe zasady obliczenia dochodu z działalności gospodarczej, stanowi o powiększeniu normatywnej powierzchni lokalu dla osób z niepełnosprawnościami;
    ustawą z 22.3.2018 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 756), która wprowadza zmiany związane z rezygnacją ze stosowania pojęcia „lokal socjalny” na rzecz określenia w to miejsce nowej kategorii „najmu socjalnego lokali.

Komentarz przywołuje najnowsze orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Trybunału Konstytucyjnego, stanowiące próbę wyjaśnienia problemów i wątpliwości pojawiających się na tle stosowania przepisów ustawy oraz dorobek naukowy dotyczący poruszanej w komentarzu tematyki.

Komentarz adresowany jest w szczególności do podmiotów zajmujących się załatwianiem spraw z zakresu dodatków mieszkaniowych, osób ubiegających się o przyznanie dodatku mieszkaniowego, a także do wszystkich zainteresowanych omawianą tematyką.

... jest pusty