Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Czynności operacyjno-rozpoznawcze i ich relacje do procesu karnego

Książka Czynności operacyjno-rozpoznawcze i ich relacje do procesu karnego w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Szumiło-Kulczycka Dobrosława


Wydawnictwo:  

LexisNexis


Wydanie:  1
Rok wydania:  

2012


Ilość stron:  432
Oprawa:  miękka
Format:  A5
ISBN:  
978-83-7806-496-1
Cena: 79zł
Nakład wyczerpany
Opis
Wykrywanie przestępstw, zapobieganie im i osądzanie ich sprawców jest oczywistą prerogatywą państwa. Jak dalece jednak państwo może wkraczać w sferę praw i wolności obywateli, aby wykonywać te zadania? Jakie konsekwencje niesie to dla systemu prawnego?

Ostatnie lata zaowocowały istotnym rozbudowaniem pozakodeksowych operacyjno-rozpoznawczych metod pozyskiwania danych dla celów bezpieczeństwa i sprawiedliwości prawnokarnej.

Książka stanowi próbę odpowiedzi na pytania o znaczenie tych regulacji i ich stosunek do procesu karnego. Zawiera analizę ich prawidłowości w świetle uwarunkowań konstytucyjnych oraz wynikających z orzecznictwa ETPCz. Podejmuje też analizę problematyki zakresu i granic dopuszczalności dowodowego wykorzystania uzyskanych operacyjnie materiałów, w szczególności w sytuacjach, gdy uzyskano je w sposób sprzeczny z prawem bądź gdy uzyskano je co prawda w sposób zgodny z prawem, lecz sprzeczny zawartymi w Kodeksie postępowania karnego zakazami i ograniczeniami dowodowymi. Istotnym walorem publikacji jest to, że jako punkt odniesienia i inspirację dla szczegółowych rozważań przedstawiono sposób uregulowania tych kwestii w Niemczech. Dzięki temu rodzime uregulowania zostały zaprezentowane w szerszym kontekście, co pozwoliło również na sformułowanie wniosków de lege ferenda.

Dr Dobrosława Szumiło-Kulczycka jest adwokatem, adiunktem w Katedrze Postępowania Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Opublikowała blisko 50 prac z zakresu prawa karnego procesowego i prawa administracyjno-karnego. Obecnie jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki kolizji między prawem człowieka do prywatności a potrzebami bezpieczeństwa państwa i wymiaru sprawiedliwości
Nakład wyczerpany
Inne pozycje tego autora
Książka Kodeks postępowania karnego Wybór orzecznictwa z komentarzem w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Kodeks postępowania karnego Wybór orzecznictwa z komentarzem
Stan prawny: 15 lipca 2015 r.Opracowanie zawiera wybór orzecznictwa Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, a także orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, ...
Cena: 118,00zł
Książka Pozaprocesowe pozyskiwanie dowodów i ich wykorzystanie w procesie karnym Ausserprozessuale Beweiserhebung und ihre Verwertung im Strafprozess w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Pozaprocesowe pozyskiwanie dowodów i ich wykorzystanie w procesie karnym Ausserprozessuale Beweiserhebung und ihre Verwertung im Strafprozess
Pozaprocesowe pozyskiwanie dowodów i ich wykorzystanie w procesie karnym to publikacja stanowiąca swego rodzaju raport z międzynarodowych badań prawno...
Cena: 209,00zł
... jest pusty