Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2021 w instytucjach kultury

Książka Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2021 w instytucjach kultury w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Wydawnictwo:  

C.H. Beck


Rok wydania:  

2022


Oprawa:  miękka
ISBN:  
978-83-8235-913-8
Cena: 169zł
Opis

zamknięcie roku 2021 

Praktyczne wyjaśnienie dotyczące sporządzania sprawozdania finansowego za 2021 r. w instytucjach kultury.

Publikacja Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2021 w instytucjach kultury pod redakcją Teresy Krawczyk wyjaśnia jak wypełniać poszczególne wiersze i kolumny sprawozdania finansowego za 2021 r., sprawozdań statystycznych i sprawozdań z zakresu operacji finansowych (Rb-Z, Rb-N, Rb-UZ, Rb-UN) oraz formularzy podatkowych (CIT-8, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11), występujących w instytucjach kultury.

Poradnik zawiera liczne przykłady i schematy księgowe, jak również wypełnione dokumenty poprzedzone założeniami liczbowymi.

Od 1 stycznia 2021 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2396). Wprowadzone zmiany miały zastosowanie po raz pierwszy do sporządzania sprawozdań kwartalnych za I kwartał 2021 r. oraz rocznych sprawozdań za rok budżetowy 2021. Nowe zasady przygotowywania rocznych sprawozdań z operacji finansowych z uwzględnieniem specyfiki instytucji kultury zostały uwzględnione w publikacji.

Zmiany dotknęły też samego uzupełnienia wzoru sprawozdania finansowego, gdyż instytucje kultury muszą przedstawić jak obecna sytuacja epidemiczna wpłynęła na sprawozdanie finansowe za 2021 r. w porównaniu ze sprawozdaniem za 2020 r. Należałoby również zrobić odniesienie do 2019 r., w którym nie występował okres pandemiczny. Informacje te IK powinna zaprezentować w „innych informacjach" informacji dodatkowej.

Należy pamiętać, że sprawozdania finansowe za 2021 r. muszę mieć formę elektroniczną oraz ustrukturyzowaną. Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych (tu: samorządowe i państwowe instytucje kultury) niewpisani do rejestru przedsiębiorców KRS, obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego, przekazują e-sprawozdania wyłącznie do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. Można tego dokonać za pomocą środków komunikacji elektronicznej, tj.

z wykorzystaniem bezpłatnej dedykowanej aplikacji dostępnej w zakładce Aplikacja.
poprzez przeznaczony do tego interfejs webAPI (np. z wykorzystaniem dostępnych na rynku aplikacji komercyjnych).

Książka wyjaśnia zagadnienia problemowe związane m.in. z:

Sprawozdaniem finansowym w formie elektronicznej i ustrukturyzowanej,
Prowadzeniem rachunkowości (w tym dotyczących ewidencji księgowej) 
Wpływem COVID-19 na sprawozdawczość i ewidencję,
Ujmowaniem zdarzeń do odpowiednich okresów sprawozdawczych,
Dotacjami i odsetkami,
Środkami trwałymi, wartościami niematerialnymi i prawnymi oraz amortyzacją,
Aktywami obrotowymi,
CIT-8,
Sprawozdaniami z operacji finansowych oraz sprawozdaniami statystycznymi,
Ewidencją księgową.
Dzięki publikacji dowiesz się m.in.:

Jak przygotować sprawozdanie finansowe za pomocą Aplikacji dostępnej na stronie MF?
Jaka jest procedura podpisywania sprawozdania finansowego za pomocą profilu zaufanego (ePUAP)?
Czy stratę z lat ubiegłych należy wykazywać w bilansie ze znakiem ujemnym, czy też należy ją przeksięgować na fundusz rezerwowy lub fundusz instytucji kultury?
Czy instytucje kultury mogły/mogą korzystać z całkowitego lub połowicznego zwolnienia ze składek ZUS, czyli ulg wprowadzanych przez tarcze antykryzysowe – z uwagi na Covid-19?
Jakie są warunki wsparcia dla artystów wskazane przez MKDNiS?
Jakie są zasady kwalifikacji dokumentów do odpowiednich okresów sprawozdawczych?
Jak ujmować w księgach IK koszty z przełomu roku, np. koszty ubezpieczeń majątkowych?
Jak ujmować w księgach rachunkowych korekty błędów popełnionych w poprzednich latach obrotowych?
Jak ujmować dotacje w rachunku z przepływów pieniężnych (cash flow)?
Jak należy zaksięgować otrzymanie, wykorzystanie i zwrot niewydatkowanej dotacji celowej?
Jak wyceniać i księgować środki trwałe (w tym otrzymane w formie darowizny czy wytworzone we własnym zakresie)?
Kiedy nastąpi utrata wartości aktywów w IK (czy jest to możliwe przy dziełach sztuki)?
Jaka jest procedura urealnienia wartości aktywów bilansowych w IK?
Jak stosować konto „Rozliczenie zakupu" w ewidencji księgowej instytucji kultury?
Jak ujmować w księgach rachunkowych aktywa niskocenne?
Jaka jest różnica między finansowym rachunkiem wyników a zeznaniem podatkowym CIT-8?
Jak zachować zgodność danych wykazanych w sprawozdaniu Rb-Z i Rb-UZ?
Jak sporządzić sprawozdanie z działalności artystycznej i rozrywkowej (K-01)?
Jak odróżnić rezerwy od rozliczeń międzyokresowych?
Jak i kiedy ujmować w księgach karę za zwrot książek po terminie?
Jak w księgach IK księgować darowizny otrzymywane od anonimowych darczyńców?

Do książki stworzona specjalna strona www, na której znajdują się wzory m.in.:

sprawozdania finansowego za 2021 r. w pliku Excel wraz z niezbędnymi formułami,
sprawozdań z operacji finansowych w pliku Excel,
22 tabel z zakresu informacji dodatkowej,
21 dokumentów inwentaryzacyjnych.

Książka skierowana jest do księgowych instytucji kultury oraz organów kontrolnych instytucji kultury. Stanowi przydatne narzędzie przy zamknięciu ksiąg rachunkowych za 2021 r.
Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:
Książka Polityka rachunkowości w instytucjach kultury 2022 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Polityka rachunkowości w instytucjach kultury 2022
Polityka rachunkowości 2022 Książka Polityka rachunkowości w instytucjach kultury 2022 to odpowiedzi księgowych i dyrektorów uwzględniające ostat...
Cena: 75,00zł
... jest pusty