Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Księgarnia Wrzeszcz

Internetowa Księgarnia Ekonomiczna i Prawnicza www.ksiegarnia-wrzeszcz.pl od samego początku swojej działalności specjalizuje się w zaopatrywaniu podmiotów gospodarczych, jednostek samorządowych i budżetowych oraz osób fizycznych w literaturę i wydawnictwa z zakresu szeroko pojętej rachunkowości, finansów, podatków, ekonomii i prawa. Księgarnia w swojej bogatej ofercie posiada kilkadziesiąt tysięcy tytułów z możliwie najbardziej aktualnym stanem prawnym. Dzięki ścisłej współpracy z największymi wydawnictwami (m.in. ODDK, Wydawnictwo Rachunkowość, Oficyna Wydawnicza UNIMEX, CH BECK, Lexis Nexis, Wolters Kluwer Polska, Forum Doradców Podatkowych, DK Wydawnictwo, GOFIN, ESPERT, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce i wieloma innymi) księgarnia jest jedną z nielicznych internetowych księgarń z tak mocno rozbudowaną ofertą wydawniczą, gdzie każdy znajdzie poszukiwaną przez siebie pozycję. Księgarnia co roku w swojej ofercie posiada m.in. takie bestsellery jak: Zamknięcie roku wydawnictwa Rachunkowość, Leksykon VAT, Leksykony podatkowe i inne publikacje wydawnictwa UNIMEX, komentarze do planu kont wydawnictwa ODDK (autorstwa Jerzego Gierusza, Marii Augustowskiej czy Jana Charytoniuk), zakładowy plan kont z komentarzem Mariana Pałki wydawnictwa EXPERT, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości MSR oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej MSSF opracowane przez SKwP, aktualne kodeksy z komentarzem i orzecznictwem wydawnictw prawniczych CH Beck, Lexis Nexis czy Wolters Kluwer Polska. Ksiegarnia-wrzeszcz.pl swoim klientom gwarantuje zawsze książki z aktualnym stanem prawnym po najniższych cenach, szybką i sprawną realizację zamówienia oraz miłą i rzeczową obsługę, w tym doradztwo odnośnie wyboru publikacji. Księgarnia Ekonomiczno-Prawnicza www.ksiegarnia-wrzeszcz.pl zaprasza do dokonywania zakupów.

Partnerzy
ikep.pl

Kancelaria Limanowka Wrzeszcz

Windykacja Limanowka Wrzeszcz
Zobacz również
Znalezione produkty DLA:

Winiarska Kazimiera

Ustawa o rachunkowości Komentarz 2021 Autorzy: Gos Waldemar, Hass-Symotiuk Maria, Kiziukiewicz Teresa, Nadolna Bożena, Winiarska Kazimiera
W publikacji Ustawa o rachunkowości Komentarz 2021 omówiono kluczową regulację prawną, która określa zasady rachunkowości, tryb badania sprawozdań finansowych oraz warunki usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. W przystępny i kompleksowy sposób p...
Cena: 199zł


.

Audyt wewnętrzny Teoria i zastosowanie Wydanie zaktualizowane Autorzy: Winiarska Kazimiera
Audyt wewnętrzny Książka Audyt wewnętrzny Teoria i zastosowanie Wydanie zaktualizowane prezentuje teoretyczne zagadnienia audytu wewnętrznego na podstawie studiów literatury krajowej i zagranicznej. Zawiera również, w formie  załączników, kartę audyt...
Cena: 77zł


.

Rachunkowość budżetowa Regulacje obowiązujące od 1 stycznia 2018 roku Autorzy: Winiarska Kazimiera
Rachunkowość budżetowa Rachunkowość budżetowa interpretuje szczególne zasady rachunkowości stosowanej w jednostkach organizacyjnych sektora finansów publicznych. Książka Rachunkowość budżetowa Regulacje obowiązujące od 1 stycznia 2018 roku jest przez...
Cena: 109zł


.

Sprawozdawczość finansowa i budżetowa jednostek sektora finansów publicznych Autorzy: Kaczurak-Kozak Monika, Świderek Izabela, Winiarska Kazimiera
Stan prawny: 1 stycznia 2016 r.Książka Sprawozdawczość finansowa i budżetowa jednostek sektora finansów publicznych stanowi unikatowe połączenie problemów rachunkowości i sprawozdawczości wszystkich form jednostek sektora finansów publicznych. W publ...
Cena: 118zł


.

Rachunkowość podatkowa. Zadania, pytania, testy. Wydanie 5 Autorzy: Winiarska Kazimiera
Oddajemy w ręce Czytelników piąte wydanie, zaktualizowane, bardzo dobrze przyjętego zbioru zadań do rachunkowości podatkowej.Książka przedstawia stan prawny na dzień 1 stycznia 2014 r.W interpretacji przepisów podatkowych bardzo przydatne są przykład...
Cena: 49zł
Nakład wyczerpany


.

Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych Autorzy: Winiarska Kazimiera
Treść publikacji Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych ma charakter uniwersalny, odpowiadający wszystkim formom organizacyjno-prawnym firm i wszystkim rodzajom działalności.Każda osoba fizyczna lub prawna prowadząca działalność gospodarczą ma obowiąz...
Cena: 59zł
Nakład wyczerpany


.

Rachunkowość zaawansowana. Wydanie 3 Autorzy: Czubakowska Ksenia, Gos Waldemar, Sawicki Kazimierz, Winiarska Kazimiera
Globalizacja gospodarki powoduje, że w praktyce pojawiają się nowe procesy, które wymagają regulacji prawnych. Wytyczne w zakresie księgowego ujęcia tych procesów można odnaleźć w dyrektywach unijnych i standardach międzynarodowych.W książce zostały ...
Cena: 55zł
Nakład wyczerpany


.

Rachunkowość budżetowa. Wydanie 4 Autorzy: Winiarska Kazimiera
Rachunkowość budżetowa uwzględnia szczególne zasady rachunkowości stosowanej w jednostkach zaliczanych do sfery finansów ublicznych: jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych. Książka powstała głównie z myślą o pracownikach służb ...
Cena: 85zł
Nakład wyczerpany


.

Budżet zadaniowy w teorii i praktyce 2013 Autorzy: Winiarska Kazimiera
W książce Budżet zadaniowy w teorii i praktyce 2013 przedstawiono:     trudny proces związany z wdrożenia budżetu zadaniowego w jednostce ilustrujemy praktycznymi przykładami    interpretacje przepisów popieramy wskazówk...
Cena: 129zł
Nakład wyczerpany


.

Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych Autorzy: Winiarska Kazimiera
Ta nowatorska publikacja pokazuje, jak zorganizować system kontroli zarządczej.Kontrola zarządcza została wprowadzona w 2010 r. Ustawą o finansach publicznych. Kierownicy jednostek administracji rządowej ustawowo zostali zobligowani do oceny systemu ...
Cena: 89zł
Nakład wyczerpany


.

Rachunkowość międzynarodowa Autorzy: Winiarska Kazimiera
Rachunkowość międzynarodowa zajmuje się pomiarem i ewidencją procesów gospodarczych zachodzących w przedsiębiorstwach narodowych współpracujących z przedsiębiorstwami zagranicznymi oraz w koncernach międzynarodowych. W publikacji zaprezentowano sk...
Cena: 100zł
Nakład wyczerpany


.

Amortyzacja i leasing środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Ujęcie rachunkowe i podatkowe Autorzy: Foremna-Pilarska Monika, Radawiecka Ewa, Winiarska Kazimiera
Całościowe i praktyczne omówienie, w tym: - problematyka majątku trwałego w ujęciu bilansowym i podatkowym (różnice w definiowaniu w prawie bilansowym i podatkowym, amortyzacja księgowa i podatkowa, dokumentacja i ewidencja obrotu, ujęcie w sprawo...
Cena: 90zł
Nakład wyczerpany


.

MSR 18. Przychody. Międzynarodowe i krajowe regulacje sporządzania sprawozdań finansowych w praktyce Autorzy: Winiarska Kazimiera
Celem publikacji jest określenie podejścia księgowego do przychodów osiąganych z określonych form transakcji i zdarzeń. Dla księgowania przychodów ważny jest moment ich ujęcia. Przychody ujmuje się wówczas, gdy jest prawdopodobne, że w przyszłości je...
Cena: 69zł
Nakład wyczerpany


.

MSR 16. Rzeczowe aktywa trwałe Autorzy: Winiarska Kazimiera
Prezentowany MSR jest jednym z najbardziej przydatnych w praktyce. W standardzie tym znajdują się rozwiązania problemów dotyczących wyceny początkowej oraz wyceny następującej po ujęciu początkowym. Autorzy wyjaśnili również zagadnienia amortyzacji i...
Cena: 69zł
Nakład wyczerpany


.

Wewnętrzna kontrola finansowo-księgowa w firmie Autorzy: Winiarska Kazimiera
Sprawnie działający system finansowo-księgowy to podstawa do osiągnięcia sukcesu gospodarczego. Kontrola finansowo-księgowa powinna wyznaczyć czynności, które należy podjąć, by zapewnić optymalny nadzór nad operacjami gospodarczymi. Autorka for...
Cena: 135zł


.

Inwentaryzacja w firmach prowadzących księgi podatkowe i księgi rachunkowe Autorzy: Winiarska Kazimiera
Książka szczegółowo prezentuje sposób przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze spisu z natury, potwierdzenia sald i weryfikacji stanu księgowego, metody ustalania, wyceny i rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych w księgach podatkowych i księgach rachun...
Cena: 60zł
Nakład wyczerpany


.

Wyświetlanie od 1 do 16 (z 16 pozycji)
Stron:  1 
... jest pusty