Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Akcyza Komentarz 2020

Książka Akcyza Komentarz 2020 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Zimny Marcin


Wydawnictwo:  

C.H. Beck


Wydanie:  2
Seria:  Podatkowe Komentarze Becka
Rok wydania:  

2020


Ilość stron:  1106
Oprawa:  twarda
ISBN:  
9788381982726
Cena: 385zł
Opis

Komentarz 2020 do podatku akcyzowego pod redakcją Marcina Zimnego 

Niniejsza publikacja to kompleksowe omówienie problematyki dotyczącej zagadnienia podatku akcyzyKomentarz w sposób szczegółowy oraz wyczerpujący wyjaśnia wszelkie kwestie związane z poruszaną tematyką, takie jak np. podmiot oraz przedmiot opodatkowania podatkiem akcyzowym, podmioty pośredniczące, obowiązki podatnika, zwrot akcyzy.

Komentarz, pod redakcją Marcina Zimnego – specjalisty z wieloletnim doświadczeniem w zakresie prawa podatkowego, stanowi szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień poruszanej tematyki, uwzględniając i prezentując najnowszy stan sprawny.

Komentarz w sposób wyczerpujący a zarazem praktyczny pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi m.in.:

-podmiotu i przedmiotu opodatkowania podatkiem akcyzowym;
-zwolnień przedmiotowych;
-obowiązków podatnika;
-podmiotów pośredniczących;
-zwrotu akcyzy.

Prezentowany Komentarz uwzględnia i szczegółowo prezentuje najnowsze regulacje, wprowadzone m.in.:

-ustawą z 16.5.2019 r. o Funduszu rozwoju i przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1123), która wprowadza zmiany stawek akcyzy na wyroby energetyczne;
-ustawą z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1520), której zmiany w głównej mierze dotyczą opodatkowania akcyzą preparatów smarowych na podobnych zasadach na jakich opodatkowane akcyzą są obecnie oleje smarowe. Dodatkowo zaproponowano rozwiązanie, wobec gazu ziemnego przeznaczonego do napędu silników spalinowych, przewidujące warunek poinformowania Komisji Europejskiej o środku pomocowym (tj. zerowej stawce akcyzy) zamiast uzyskania decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej dla stosowania zerowej stawki akcyzy;
-ustawą z 19.7.2019 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1556), w której m.in.:
dodano definicje: zużywającego podmiotu olejowego, pośredniczącego podmiotu olejowego, okresowej umowy, a także określono organy podatkowe właściwe w sprawach rejestracji zużywających podmiotów olejowych oraz pośredniczących podmiotów olejowych,
wprowadzono szczególną zasadę określania właściwości miejscowej naczelników urzędów skarbowych w sprawach rejestracji dla zużywających podmiotów olejowych lub pośredniczących podmiotów olejowych, gdy podmiot prowadzi działalność gospodarczą i podlega już obowiązkowi rejestracyjnemu jako podmiot wykonujący czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą lub czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie,
wskazano obligatoryjne elementy, które powinno zawierać zgłoszenie rejestracyjne uproszczone oraz potwierdzenie przyjęcia tego zgłoszenia,
zezwolono na korzystanie z obniżonych stawek akcyzy dla olejów opałowych przy jednoczesnym stosowaniu uproszczeń w oświadczaniu (oświadczenie składane jednorazowo w umowie) co do celu ich przeznaczenia.
ustawą z 16.10.2019 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 2116) wprowadzono zmiany stawek akcyzy na samochody osobowe;
ustawą z 21.11.2019 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 2523) wprowadzono zmiany stawek akcyzy na wyroby alkoholowe oraz tytoniowe.

Pozycja uwzględnia również obwieszczenie Ministra finansów, inwestycji i rozwoju z 4.11.2019 r. w sprawie stawek akcyzy na paliwa silnikowe w roku 2020.

Dla wygody Czytelników, w celu ułatwienia szybkiej orientacji w tekście, w niniejszym Komentarzu wprowadzono szczegółową strukturą wewnętrzną, z przejrzystym i jednolitym podziałem zagadnień.

Komentarz skierowany jest przede wszystkim do praktyków zajmujących się podatkiem akcyzowym i poszukujących odpowiedzi na konkretne pytania z tego zakresu, jak również analityków finansowych, radców prawnych, sędziów oraz doradców i kandydatów na doradców podatkowych, a także studentów pragnących pogłębić swoją wiedzę.

Publikacja zapewnia Czytelnikowi zdobycie szczegółowej wiedzy na temat podatku akcyzowego, gdyż omówione w nim zagadnienia wzbogacone zostały licznymi odniesieniami do interpretacji organów podatkowych i orzecznictwa sądów polskich.

Internetowa Księgarnia Ekonomiczna i Prawnicza www.ksiegarnia-wrzeszcz.pl poleca publikację Akcyza. Komentarz 2020 pod red. Marcina Zimnego.
... jest pusty