Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Księgarnia Wrzeszcz

Internetowa Księgarnia Ekonomiczna i Prawnicza www.ksiegarnia-wrzeszcz.pl od samego początku swojej działalności specjalizuje się w zaopatrywaniu podmiotów gospodarczych, jednostek samorządowych i budżetowych oraz osób fizycznych w literaturę i wydawnictwa z zakresu szeroko pojętej rachunkowości, finansów, podatków, ekonomii i prawa. Księgarnia w swojej bogatej ofercie posiada kilkadziesiąt tysięcy tytułów z możliwie najbardziej aktualnym stanem prawnym. Dzięki ścisłej współpracy z największymi wydawnictwami (m.in. ODDK, Wydawnictwo Rachunkowość, Oficyna Wydawnicza UNIMEX, CH BECK, Lexis Nexis, Wolters Kluwer Polska, Forum Doradców Podatkowych, DK Wydawnictwo, GOFIN, ESPERT, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce i wieloma innymi) księgarnia jest jedną z nielicznych internetowych księgarń z tak mocno rozbudowaną ofertą wydawniczą, gdzie każdy znajdzie poszukiwaną przez siebie pozycję. Księgarnia co roku w swojej ofercie posiada m.in. takie bestsellery jak: Zamknięcie roku wydawnictwa Rachunkowość, Leksykon VAT, Leksykony podatkowe i inne publikacje wydawnictwa UNIMEX, komentarze do planu kont wydawnictwa ODDK (autorstwa Jerzego Gierusza, Marii Augustowskiej czy Jana Charytoniuk), zakładowy plan kont z komentarzem Mariana Pałki wydawnictwa EXPERT, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości MSR oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej MSSF opracowane przez SKwP, aktualne kodeksy z komentarzem i orzecznictwem wydawnictw prawniczych CH Beck, Lexis Nexis czy Wolters Kluwer Polska. Ksiegarnia-wrzeszcz.pl swoim klientom gwarantuje zawsze książki z aktualnym stanem prawnym po najniższych cenach, szybką i sprawną realizację zamówienia oraz miłą i rzeczową obsługę, w tym doradztwo odnośnie wyboru publikacji. Księgarnia Ekonomiczno-Prawnicza www.ksiegarnia-wrzeszcz.pl zaprasza do dokonywania zakupów.

Partnerzy
ikep.pl

Kancelaria Limanowka Wrzeszcz

Windykacja Limanowka Wrzeszcz
Zobacz również
Znalezione produkty:  

zakladowy plan kont komentarz

Notarialne poświadczenie dziedziczenia. Komentarz Autorzy: Dończyk Dariusz
Publikacja Notarialne poświadczenie dziedziczenia. Komentarz dotyczy przepisów zawartych w ustawie z 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 181, poz. 1287), którymi rozszerzono kat...
Cena: 53zł
Nakład wyczerpany


.

Komentarz do spraw o kontakty z dzieckiem Autorzy: Ignaczewski Jacek
Komentarz do spraw o kontakty z dzieckiem zrywa z dotychczasowym kanonem abstrakcyjnego komentowania przepisów w oderwaniu od konkretnych spraw, którym mają one służyć. Przeprowadzono w nim analizę porównawczą praktyki pod kątem, jaka ona jest,...
Cena: 59zł
Nakład wyczerpany


.

Plan miejscowy w systemie zagospodarowania przestrzennego Autorzy: Kwaśniak Piotr
Plan miejscowy w systemie zagospodarowania przestrzennego to opracowanie, w którym przedstawiono charakter prawny planu miejscowego, jego kształtowanie, treść i formę. Przybliżona została problematyka ochrony interesów prawnych uczestników proc...
Cena: 71zł
Nakład wyczerpany


.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Komentarz Autorzy: Niedziński Tomasz
Przepisy ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych konkretyzują prowadzenie działalności socjalnej oraz przyznawania pracownikom świadczeń bytowych, socjalnych i kulturalnych przez pracodawców Prezentowany komentarz przedstawia posz...
Cena: 69zł
Nakład wyczerpany


.

Ordynacja podatkowa. Komentarz 2011 Autorzy: Adamiak Barbara, Borkowski Janusz, Mastalski Janusz, Zubrzycki Janusz
Co zmieni się w Ordynacji podatkowej w 2011 roku? Klasyczny komentarz do ustawy Ordynacja podatkowa, omawiający po kolei poszczególne przepisy tej ustawy, z uwzględnieniem wszystkich zmian, które  mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2011 r.  (...
Cena: 335zł
Nakład wyczerpany


.

Regulamin Arbitrażowy UNCITRAL. Komentarz 2011 Autorzy: Szumański Andrzej, Szymańska Maria
Komentarz do Regulaminu Arbitrażowego to jeden z największych sukcesów UNCITRAL. Obowiązuje on z woli stron w postępowaniach arbitrażowych przed sądami arbitrażowymi ad hoc, przede wszystkim w międzynarodowym arbitrażu handlowym, ale także znajdu...
Cena: 259zł
Nakład wyczerpany


.

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Komentarz 2011 Autorzy: Bojarski Paweł, Radecki Wojciech, Rotko Jerzy
Celem komentarza do ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków jest wyjaśnienie licznych wątpliwości związanych ze stosowaniem przepisów ustawy dotyczących m.in. koncepcji i roli przedsiębiorstwa na tle zadań gminy, re...
Cena: 119zł
Nakład wyczerpany


.

Prawo o aktach stanu cywilnego. Komentarz. Orzecznictwo. Wzory dokumentów i pism. Wydanie 5 Autorzy: Czajkowska Alicja, Pachniewska Elżbieta
Komentarz zawiera szczegółowe omówienie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego. Autorki w sposób jasny i przystępny wyjaśniają zagadnienia związane z rejestracją stanu cywilnego osób, której dokonuje się w księgach stanu cywilnego w form...
Cena: 209zł
Nakład wyczerpany


.

Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych. Komentarz do art. 487-497 Kodeksu cywilnego Autorzy: Lemkowski Marcin
Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych. Komentarz do art. 487-497 Kodeksu cywilnego to książka, w której analizie poddano kodeksowe zasady regulujące sposób wykonania umowy wzajemnej. Publikacja została opracowana w form...
Cena: 65zł
Nakład wyczerpany


.

Prawo ochrony środowiska. Komentarz Autorzy: Górski Marek, Pchałek Marcin, Radecki Wojciech
Dzieła z serii DUŻE KOMENTARZE BECKA należą do najobszerniejszych na rynku wydawniczym komentarzy omawiających najważniejsze ustawy systemu prawnego. Dzięki wiedzy Autorów – wybitnych znawców poszczególnych dziedzin prawa – tworzą o...
Cena: 279zł
Nakład wyczerpany


.

Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Komentarz Autorzy: Kijowski Dariusz
Komentarz do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - jednej z najtrudniejszych w stosowaniu i najobszerniejszych polskich ustaw - jest rezultatem pracy zespołu osób łączących zainteresowania naukowe w sferze prawa i postępowania ad...
Cena: 289zł
Nakład wyczerpany


.

Wykroczenia drogowe. Komentarz 2011 Autorzy: Stefański Ryszard
Publikacja jest drugim wydaniem komentarza do przepisów określających wykroczenia drogowe, zawartych w rozdziale XI Kodeksu wykroczeń. Nowe wydanie zawiera szczegółowe omówienie nowo wprowadzonych wykroczeń, w tym polegających na naruszeniu przep...
Cena: 197zł
Nakład wyczerpany


.

Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz 2011 Autorzy: Babiarz Stefan, Dauter Bogusław, Winiarski Krzysztof
Wznowione wydanie klasycznego komentarza do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, opracowanego przez sędziów NSA. Zawiera szerokie komentarze do poszczególnych przepisów ustawy, z uwzględnieniem zmian, które mają obowiązywać od 2011 r....
Cena: 299zł
Nakład wyczerpany


.

Podatek Akcyzowy. Komentarz 2011 Autorzy: Kałka Marzenna, Ksieniewicz Urszula
Jakie zmiany w podatku akcyzowym przyniesie rok 2011? Komentarz  do ustawy o podatku akcyzowym omawiający poszczególne przepisy tej ustawy uwzględnia najnowsze zmiany, które obowiązują  już od 1 września 2010 r. oraz te, które zaczną obowiązywać...
Cena: 290zł
Nakład wyczerpany


.

VAT 2011. Komentarz do zmian – ujednolicony tekst ustawy z wyróżnieniem zmian – nowe rozporządzenia wykonawcze Autorzy: Judkowiak Katarzyna
Praktyczne, poparte przykładami omówienie zmian w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujących na rok 2011, takich jak:zmiana poszczególnych stawek VAT;nowe zwolnienia od podatku – zmiana systematyki przepisów;nieodpłatne przekazanie to...
Cena: 147zł
Nakład wyczerpany


.

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz Autorzy: Sieradzka Małgorzata, Zdyb Michał
Komentarz do ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwejKONKURENCJI ZOSTAŁ W CAŁOŚCI POŚWIĘCONY PROBLEMATYCE ZWALCZANIA NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI.Konkurencja jest immanentnie związana z wolną działalnością gospodarczą, dlatego tak is...
Cena: 220zł
Nakład wyczerpany


.

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Komentarz Autorzy: Bartosiewicz Adam, Kubacki Ryszard
W książce omówiono zasady korzystania ze zryczałtowanych form opodatkowania - ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, karty podatkowej oraz ryczałtu od przychodów osób duchownych. Przedstawiony został bogaty wybór orzecznictwa i piśmiennict...
Cena: 159zł
Nakład wyczerpany


.

Kodeks pracy. Komentarz 2011 Autorzy: Celeda Ryszard, Florek Ludwik, Gonera Katarzyna, Goździewicz Grzegorz, Hintz Anna, Kijowski Andrzej, Pisarczyk Łukasz, Wagner Barbara, Zieliński Tadeusz
Szóste wydanie najobszerniejszego polskiego komentarza do kodeksu pracy pod redakcją prof. dr hab. Ludwika Florka omawia wszystkie zmiany w kodeksie, jakie miały miejsce od czasu poprzedniego wydania w 2009 r. Autorzy - wybitni specja...
Cena: 249zł
Nakład wyczerpany


.

Wynagrodzenia w oświacie w 2011. Komentarz, przykłady, pytania i odpowiedzi, przepisy Autorzy: Klawenek Artur
Wynagrodzenia w oświacie 2011 Komentarz, przykłady, pytania i odpowiedzi, przepisy Wynagrodzenia w oświacie 2011 r. to kompendium wiedzy na temat zagadnień płacowych w oświacie. W publikacji zamieszczono obszerny komentarz opisujący m.in.: sy...
Cena: 129zł
Nakład wyczerpany


.

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Komentarz Autorzy: Borszowski Paweł
Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Komentarz zawiera szczegółowe omówienie za-gadnień dotyczących podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych oraz opłat lokalnych (opłaty targowej, opłaty miejscowej, opłaty uzdrowiskowej,...
Cena: 69zł
Nakład wyczerpany


.

Wyświetlanie od 941 do 960 (z 1206 pozycji)
Stron: [<< Poprzednia]  ... 45  46  47  48 ...  [Następna >>] 
... jest pusty