Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Księgarnia Wrzeszcz

Internetowa Księgarnia Ekonomiczna i Prawnicza www.ksiegarnia-wrzeszcz.pl od samego początku swojej działalności specjalizuje się w zaopatrywaniu podmiotów gospodarczych, jednostek samorządowych i budżetowych oraz osób fizycznych w literaturę i wydawnictwa z zakresu szeroko pojętej rachunkowości, finansów, podatków, ekonomii i prawa. Księgarnia w swojej bogatej ofercie posiada kilkadziesiąt tysięcy tytułów z możliwie najbardziej aktualnym stanem prawnym. Dzięki ścisłej współpracy z największymi wydawnictwami (m.in. ODDK, Wydawnictwo Rachunkowość, Oficyna Wydawnicza UNIMEX, CH BECK, Lexis Nexis, Wolters Kluwer Polska, Forum Doradców Podatkowych, DK Wydawnictwo, GOFIN, ESPERT, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce i wieloma innymi) księgarnia jest jedną z nielicznych internetowych księgarń z tak mocno rozbudowaną ofertą wydawniczą, gdzie każdy znajdzie poszukiwaną przez siebie pozycję. Księgarnia co roku w swojej ofercie posiada m.in. takie bestsellery jak: Zamknięcie roku wydawnictwa Rachunkowość, Leksykon VAT, Leksykony podatkowe i inne publikacje wydawnictwa UNIMEX, komentarze do planu kont wydawnictwa ODDK (autorstwa Jerzego Gierusza, Marii Augustowskiej czy Jana Charytoniuk), zakładowy plan kont z komentarzem Mariana Pałki wydawnictwa EXPERT, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości MSR oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej MSSF opracowane przez SKwP, aktualne kodeksy z komentarzem i orzecznictwem wydawnictw prawniczych CH Beck, Lexis Nexis czy Wolters Kluwer Polska. Ksiegarnia-wrzeszcz.pl swoim klientom gwarantuje zawsze książki z aktualnym stanem prawnym po najniższych cenach, szybką i sprawną realizację zamówienia oraz miłą i rzeczową obsługę, w tym doradztwo odnośnie wyboru publikacji. Księgarnia Ekonomiczno-Prawnicza www.ksiegarnia-wrzeszcz.pl zaprasza do dokonywania zakupów.

Partnerzy
ikep.pl

Kancelaria Limanowka Wrzeszcz

Windykacja Limanowka Wrzeszcz
Zobacz również
Znalezione produkty:  

zakladowy plan kont komentarz

Ustawa o sporcie. Komentarz Autorzy: Cajsel Wiktor
Niniejszy komentarz do ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. jest pierwszym w naszym kraju opracowaniem zawierającym wykładnię przepisów tejże ustawy. Problematyka komentowanej ustawy wiąże w sobie elementy wielu gałęzi prawa, jak np. praw...
Cena: 94zł


.

Ustawa o księgach wieczystych i hipotece. Komentarz po nowelizacji prawa hipotecznego. Wzory wniosków o wpis. Wzory wpisów do księgi wieczystej Autorzy: Bałan-Gonciarz Ewa, Ciepiela Iwona
Publikacja jest kompleksowym opracowaniem z zakresu tematyki wieczystoksięgowej. Zawiera: komentarz uwzględniający zmiany ustawodawcze wprowadzone nowelizacją prawa hipotecznego, które obowiązują od 20 lutego 2011 r., a dotyczą m.in. adminis...
Cena: 145zł


.

Ustawa o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego. Komentarz Autorzy: Kiełtyka Andrzej, Ważny Andrzej
Uchwalenie innowacyjnej ustawy z 07.09.2007 r. o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego stanowi przełom w systematyce dotychczasowych sposobów wykonywania orzeczonej kary izolacji więziennej. ...
Cena: 75zł


.

Kodeks postępowania karnego. Komentarz do artykułów 297–467. Tom II Autorzy: Hofmański Piotr
Kodeks postępowania karnego. Komentarz do artykułów 297–467. Tom II, wydanie 4 obejmuje komentarz do przepisów regulujących przebieg postępowania przygotowawczego, postępowania przed sądem pierwszej instancji oraz postępowania odwoławczego...
Cena: 209zł


.

VAT komentarz. Nowelizacja 2011 Autorzy: Kozłowska Hanna
W ciągu ostatnich lat możemy więc zaobserwować znaczne zmiany w regulacjach dotyczących VAT. Prezentowane opracowanie szczegółowo prowadzi po znowelizowanych przepisach i omawia nowelizacje z 2008 oraz 2009 roku i problemy podatkowe związane z ...
Cena: 79zł


.

Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym. Praktyczny komentarz 2011 Autorzy: Skoczyński Tomasz
Partnerstwo publiczno-prywatne jest coraz powszechniejszym modelem realizacji różnego rodzaju inwestycji, w tym o charakterze infrastrukturalnym. Znaczenie partnerstwa będzie się zwiększać wraz z koniecznością zmniejszania wydatków publicznych i ...
Cena: 116zł


.

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – nowe obowiązki instytucji obowiązanych, w tym biur rachunkowych, przedsiębiorców i stowarzyszeń – komentarz i instrukcje – wzorcowa procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (z suplementem elektronicznym) Autorzy: Mroczkowski Rafał
Jak zgodnie z przepisami wypełnić ustawowe obowiązki?Co nowego obowiązuje biura rachunkowe, biegłych rewidentów, doradców podatkowych?Jak sporządzić odpowiednią dokumentację?Polecamy instruktażowy komentarz, a nadto:przykładowy wzór procedury wewnętr...
Cena: 189zł


.

Ustawa o nadzorze nad rynkiem kapitałowym. Komentarz Autorzy: Nieborak Tomasz, Sójka Tomasz
KOMENTOWANA USTAWA NALEŻY DO PODSTAWOWYCH AKTÓW PRAWNYCH OKREŚLAJĄCYCH FUNKCJONOWANIE POLSKIEGO RYNKU KAPITAŁOWEGO. OMAWIANY AKT PRAWNY W NIESPEŁNA 60 ARTYKUŁACH NORMUJE KWESTIE ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA BEZPIECZEŃSTWA ORAZ STABILNOŚCI RYNKU ...
Cena: 99zł


.

Hipoteka. Komentarz Autorzy: Czech Tomasz
Hipoteka. Komentarz zawiera jedną z najobszerniejszych analiz przepisów o hipotece na rynku wydawniczym. W publikacji w sposób kompleksowy omówiono poszczególne instytucje polskiego prawa hipotecznego, wraz z powiązanymi z nimi regulacjami pr...
Cena: 179zł
Nakład wyczerpany


.

VAT 2011. Komentarz.Wydanie 8 Autorzy: Michalik Tomasz
Publikacja jest szczegółowym komentarzem do ustawy o podatku od towarów i usług. W komentarzu Czytelnik znajdzie wyczerpującą analizę przepisów ustawy o podatku VAT w odniesieniu do regulacji unijnych, dotyczących wspólnego systemu podatku od w...
Cena: 169zł
Nakład wyczerpany


.

Nowelizacja prawa rodzinnego na podstawie ustaw z 6 listopada 2008 r. i 10 czerwca 2010 r. Analiza.Wykładnia.Komentarz Autorzy: Kosek Mirosław, Stojanowska Wanda
Nowelizacja prawa rodzinnego na podstawie ustaw z 6 listopada 2008 r. i 10 czerwca 2010 r.Analiza • Wykładnia • Komentarz Prezentowana publikacja kompleksowo omawia ustawę z 6 listopada 2008 r. nowelizującą Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ...
Cena: 109zł
Nakład wyczerpany


.

Ustawa o świadku koronnym. Komentarz Autorzy: Gabriel-Węglowski Michał
Autor analizuje w publikacji funkcjonowanie instytucji świadka koronnego, odnosi się do sporu o jej wprowadzenie i utrzymanie w Polsce, a także prezentuje propozycje zmian w dotychczasowej regulacji. Opracowanie zawiera przegląd rozwiązań d...
Cena: 119zł
Nakład wyczerpany


.

Prawo o ruchu drogowym. Komentarz Autorzy: Kotowski Wojciech
Prezentowana publikacja stanowi trzecie wydanie komentarza do ustawy - Prawo o ruchu drogowym, regulującej przepisy i zasady obowiązujące uczestników ruchu drogowego. Przedstawiono w niej także analizę przestępstw i wykroczeń drogowych, ściśl...
Cena: 152zł
Nakład wyczerpany


.

Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Komentarz 2011. Wzory pism + płyta CD Autorzy: Żołyński Janusz
W komentarzu w sposób syntetyczny przedstawiono analizę przepisów ustawy z 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych i wskazano sposoby praktycznego rozwiązania zaistniałego problemu prawnego. Autor wykorzystuje własne wieloletnie doś...
Cena: 65zł
Nakład wyczerpany


.

Zapis windykacyjny. Komentarz 2011 Autorzy: Turłukowski Jarosław
Zapis windykacyjny. Komentarz to publikacja, w której szczegółowo omówiono problematykę nowej instytucji polskiego prawa spadkowego – zapisu windykacyjnego – wprowadzonego  ustawą z 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Kod...
Cena: 49zł
Nakład wyczerpany


.

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz Autorzy: Ferenc-Szydełko Ewa, Gienas Krzysztof, Tomczyk Sławomir
Komentarz został napisany przez zespół pracowników naukowo-dydaktycznych z Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Uniwersytetu Opolskiego. Zagadnienia Prawa autorskiego oraz pokrewnych dynamicznie się rozwijają, dlatego Autorzy starali się w jasny sp...
Cena: 179zł
Nakład wyczerpany


.

Świadczenie usług drogą elektroniczną oraz dostęp warunkowy. Komentarz do ustaw Autorzy: Lubasz Dominik, Namysłowska Monika
W Komentarzu kompleksowo omówiono ustawę z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz – po raz pierwszy na rynku w formie książkowej – ustawę z 5 lipca 2002 r. o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektr...
Cena: 107zł
Nakład wyczerpany


.

Czas pracy – komentarz dla praktyków 2011 Autorzy: Wojciechowski Piotr
Uwaga – pierwszy tak praktyczny komentarz do przepisów o czasie pracy! Zarządzanie czasem pracyPlanowanie czasu pracyNadzór czasu pracyPrawidłowe rozliczanie czasu pracyPraca w godzinach nadliczbowych, w niedziele i święta Objaśnienia krok ...
Cena: 139zł
Nakład wyczerpany


.

Komunikacja elektroniczna w Kodeksie postępowania administracyjnego. Komentarz Autorzy: Sibiga Grzegorz
Komunikacja elektroniczna w Kodeksie postępowania administracyjnego. Komentarz to pierwsze tak szczegółowe omówienie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, które dotyczą zastosowania nowych technologii w postępowaniach (ogólnym i upr...
Cena: 59zł
Nakład wyczerpany


.

Ustawa o rachunkowości. Komentarz 2011. Wydanie 5 Autorzy: Kiziukiewicz Teresa
Ustawa o rachunkowości. Komentarz przedstawia kluczową regulację prawną, która określa zasady rachunkowości, tryb badania sprawozdań finansowych oraz warunki usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. W piątym wydaniu uwzględniono m.in. zmianę...
Cena: 179zł
Nakład wyczerpany


.

Wyświetlanie od 921 do 940 (z 1206 pozycji)
Stron: [<< Poprzednia]  ... 45  46  47  48 ...  [Następna >>] 
... jest pusty