Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Księgarnia Wrzeszcz

Internetowa Księgarnia Ekonomiczna i Prawnicza www.ksiegarnia-wrzeszcz.pl od samego początku swojej działalności specjalizuje się w zaopatrywaniu podmiotów gospodarczych, jednostek samorządowych i budżetowych oraz osób fizycznych w literaturę i wydawnictwa z zakresu szeroko pojętej rachunkowości, finansów, podatków, ekonomii i prawa. Księgarnia w swojej bogatej ofercie posiada kilkadziesiąt tysięcy tytułów z możliwie najbardziej aktualnym stanem prawnym. Dzięki ścisłej współpracy z największymi wydawnictwami (m.in. ODDK, Wydawnictwo Rachunkowość, Oficyna Wydawnicza UNIMEX, CH BECK, Lexis Nexis, Wolters Kluwer Polska, Forum Doradców Podatkowych, DK Wydawnictwo, GOFIN, ESPERT, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce i wieloma innymi) księgarnia jest jedną z nielicznych internetowych księgarń z tak mocno rozbudowaną ofertą wydawniczą, gdzie każdy znajdzie poszukiwaną przez siebie pozycję. Księgarnia co roku w swojej ofercie posiada m.in. takie bestsellery jak: Zamknięcie roku wydawnictwa Rachunkowość, Leksykon VAT, Leksykony podatkowe i inne publikacje wydawnictwa UNIMEX, komentarze do planu kont wydawnictwa ODDK (autorstwa Jerzego Gierusza, Marii Augustowskiej czy Jana Charytoniuk), zakładowy plan kont z komentarzem Mariana Pałki wydawnictwa EXPERT, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości MSR oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej MSSF opracowane przez SKwP, aktualne kodeksy z komentarzem i orzecznictwem wydawnictw prawniczych CH Beck, Lexis Nexis czy Wolters Kluwer Polska. Ksiegarnia-wrzeszcz.pl swoim klientom gwarantuje zawsze książki z aktualnym stanem prawnym po najniższych cenach, szybką i sprawną realizację zamówienia oraz miłą i rzeczową obsługę, w tym doradztwo odnośnie wyboru publikacji. Księgarnia Ekonomiczno-Prawnicza www.ksiegarnia-wrzeszcz.pl zaprasza do dokonywania zakupów.

Partnerzy
ikep.pl

Kancelaria Limanowka Wrzeszcz

Windykacja Limanowka Wrzeszcz
Zobacz również
Znalezione produkty:  

zakladowy plan kont komentarz

Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym. Praktyczny komentarz 2011 Autorzy: Skoczyński Tomasz
Partnerstwo publiczno-prywatne jest coraz powszechniejszym modelem realizacji różnego rodzaju inwestycji, w tym o charakterze infrastrukturalnym. Znaczenie partnerstwa będzie się zwiększać wraz z koniecznością zmniejszania wydatków publicznych i ...
Cena: 116zł


.

VAT komentarz. Nowelizacja 2011 Autorzy: Kozłowska Hanna
W ciągu ostatnich lat możemy więc zaobserwować znaczne zmiany w regulacjach dotyczących VAT. Prezentowane opracowanie szczegółowo prowadzi po znowelizowanych przepisach i omawia nowelizacje z 2008 oraz 2009 roku i problemy podatkowe związane z ...
Cena: 79zł


.

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – nowe obowiązki instytucji obowiązanych, w tym biur rachunkowych, przedsiębiorców i stowarzyszeń – komentarz i instrukcje – wzorcowa procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (z suplementem elektronicznym) Autorzy: Mroczkowski Rafał
Jak zgodnie z przepisami wypełnić ustawowe obowiązki?Co nowego obowiązuje biura rachunkowe, biegłych rewidentów, doradców podatkowych?Jak sporządzić odpowiednią dokumentację?Polecamy instruktażowy komentarz, a nadto:przykładowy wzór procedury wewnętr...
Cena: 189zł


.

Ustawa o nadzorze nad rynkiem kapitałowym. Komentarz Autorzy: Nieborak Tomasz, Sójka Tomasz
KOMENTOWANA USTAWA NALEŻY DO PODSTAWOWYCH AKTÓW PRAWNYCH OKREŚLAJĄCYCH FUNKCJONOWANIE POLSKIEGO RYNKU KAPITAŁOWEGO. OMAWIANY AKT PRAWNY W NIESPEŁNA 60 ARTYKUŁACH NORMUJE KWESTIE ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA BEZPIECZEŃSTWA ORAZ STABILNOŚCI RYNKU ...
Cena: 99zł


.

Nowe zasady udzielania i rozliczania dotacji dla organizacji pozarządowych przez jednostki sektora publicznego przy realizacji zadań publicznych – komentarz, przykłady, dokumentacja (z suplementem elektronicznym) Autorzy: Puchacz Krzysztof
Praktyczny poradnik dla organów dotujących i podmiotów dotowanych, uwzględniający ostatnie nowelizacje przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz nowe rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15...
Cena: 165zł


.

VAT 2011. Komentarz.Wydanie 8 Autorzy: Michalik Tomasz
Publikacja jest szczegółowym komentarzem do ustawy o podatku od towarów i usług. W komentarzu Czytelnik znajdzie wyczerpującą analizę przepisów ustawy o podatku VAT w odniesieniu do regulacji unijnych, dotyczących wspólnego systemu podatku od w...
Cena: 169zł
Nakład wyczerpany


.

Prawo o ruchu drogowym. Komentarz Autorzy: Kotowski Wojciech
Prezentowana publikacja stanowi trzecie wydanie komentarza do ustawy - Prawo o ruchu drogowym, regulującej przepisy i zasady obowiązujące uczestników ruchu drogowego. Przedstawiono w niej także analizę przestępstw i wykroczeń drogowych, ściśl...
Cena: 152zł
Nakład wyczerpany


.

Nowelizacja prawa rodzinnego na podstawie ustaw z 6 listopada 2008 r. i 10 czerwca 2010 r. Analiza.Wykładnia.Komentarz Autorzy: Kosek Mirosław, Stojanowska Wanda
Nowelizacja prawa rodzinnego na podstawie ustaw z 6 listopada 2008 r. i 10 czerwca 2010 r.Analiza • Wykładnia • Komentarz Prezentowana publikacja kompleksowo omawia ustawę z 6 listopada 2008 r. nowelizującą Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ...
Cena: 109zł
Nakład wyczerpany


.

Ustawa o świadku koronnym. Komentarz Autorzy: Gabriel-Węglowski Michał
Autor analizuje w publikacji funkcjonowanie instytucji świadka koronnego, odnosi się do sporu o jej wprowadzenie i utrzymanie w Polsce, a także prezentuje propozycje zmian w dotychczasowej regulacji. Opracowanie zawiera przegląd rozwiązań d...
Cena: 119zł
Nakład wyczerpany


.

Zapis windykacyjny. Komentarz 2011 Autorzy: Turłukowski Jarosław
Zapis windykacyjny. Komentarz to publikacja, w której szczegółowo omówiono problematykę nowej instytucji polskiego prawa spadkowego – zapisu windykacyjnego – wprowadzonego  ustawą z 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Kod...
Cena: 49zł
Nakład wyczerpany


.

Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Komentarz 2011. Wzory pism + płyta CD Autorzy: Żołyński Janusz
W komentarzu w sposób syntetyczny przedstawiono analizę przepisów ustawy z 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych i wskazano sposoby praktycznego rozwiązania zaistniałego problemu prawnego. Autor wykorzystuje własne wieloletnie doś...
Cena: 65zł
Nakład wyczerpany


.

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz Autorzy: Ferenc-Szydełko Ewa, Gienas Krzysztof, Tomczyk Sławomir
Komentarz został napisany przez zespół pracowników naukowo-dydaktycznych z Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Uniwersytetu Opolskiego. Zagadnienia Prawa autorskiego oraz pokrewnych dynamicznie się rozwijają, dlatego Autorzy starali się w jasny sp...
Cena: 179zł
Nakład wyczerpany


.

Czas pracy – komentarz dla praktyków 2011 Autorzy: Wojciechowski Piotr
Uwaga – pierwszy tak praktyczny komentarz do przepisów o czasie pracy! Zarządzanie czasem pracyPlanowanie czasu pracyNadzór czasu pracyPrawidłowe rozliczanie czasu pracyPraca w godzinach nadliczbowych, w niedziele i święta Objaśnienia krok ...
Cena: 139zł
Nakład wyczerpany


.

Komunikacja elektroniczna w Kodeksie postępowania administracyjnego. Komentarz Autorzy: Sibiga Grzegorz
Komunikacja elektroniczna w Kodeksie postępowania administracyjnego. Komentarz to pierwsze tak szczegółowe omówienie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, które dotyczą zastosowania nowych technologii w postępowaniach (ogólnym i upr...
Cena: 59zł
Nakład wyczerpany


.

Świadczenie usług drogą elektroniczną oraz dostęp warunkowy. Komentarz do ustaw Autorzy: Lubasz Dominik, Namysłowska Monika
W Komentarzu kompleksowo omówiono ustawę z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz – po raz pierwszy na rynku w formie książkowej – ustawę z 5 lipca 2002 r. o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektr...
Cena: 107zł
Nakład wyczerpany


.

Ustawa o rachunkowości. Komentarz 2011. Wydanie 5 Autorzy: Kiziukiewicz Teresa
Ustawa o rachunkowości. Komentarz przedstawia kluczową regulację prawną, która określa zasady rachunkowości, tryb badania sprawozdań finansowych oraz warunki usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. W piątym wydaniu uwzględniono m.in. zmianę...
Cena: 179zł
Nakład wyczerpany


.

Notarialne poświadczenie dziedziczenia. Komentarz Autorzy: Dończyk Dariusz
Publikacja Notarialne poświadczenie dziedziczenia. Komentarz dotyczy przepisów zawartych w ustawie z 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 181, poz. 1287), którymi rozszerzono kat...
Cena: 53zł
Nakład wyczerpany


.

Komentarz do spraw o kontakty z dzieckiem Autorzy: Ignaczewski Jacek
Komentarz do spraw o kontakty z dzieckiem zrywa z dotychczasowym kanonem abstrakcyjnego komentowania przepisów w oderwaniu od konkretnych spraw, którym mają one służyć. Przeprowadzono w nim analizę porównawczą praktyki pod kątem, jaka ona jest,...
Cena: 59zł
Nakład wyczerpany


.

Plan miejscowy w systemie zagospodarowania przestrzennego Autorzy: Kwaśniak Piotr
Plan miejscowy w systemie zagospodarowania przestrzennego to opracowanie, w którym przedstawiono charakter prawny planu miejscowego, jego kształtowanie, treść i formę. Przybliżona została problematyka ochrony interesów prawnych uczestników proc...
Cena: 71zł
Nakład wyczerpany


.

Ordynacja podatkowa. Komentarz 2011 Autorzy: Adamiak Barbara, Borkowski Janusz, Mastalski Janusz, Zubrzycki Janusz
Co zmieni się w Ordynacji podatkowej w 2011 roku? Klasyczny komentarz do ustawy Ordynacja podatkowa, omawiający po kolei poszczególne przepisy tej ustawy, z uwzględnieniem wszystkich zmian, które  mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2011 r.  (...
Cena: 335zł
Nakład wyczerpany


.

Wyświetlanie od 921 do 940 (z 1205 pozycji)
Stron: [<< Poprzednia]  ... 45  46  47  48 ...  [Następna >>] 
... jest pusty