Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Administracja publiczna. Tom 2. Ustrój administracji państwowej terenowej

Książka Administracja publiczna. Tom 2. Ustrój administracji państwowej terenowej w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Miaskowska-Daszkiewicz Katarzyna, Szmulik Bogumił


Wydawnictwo:  

C.H. Beck


Seria:  Komentarze Becka
Rok wydania:  

2012


Ilość stron:  650
Oprawa:  twarda
ISBN:  
978-83-255-4292-4
Cena: 209zł
Opis
Prezentowana publikacja jest częścią trzytomowego opracowania przedstawiającego ustrój administracji publicznej:

Tom 1. Administracja publiczna. Ustrój administracji państwowej centralnej
Tom 2. Administracja publiczna. Ustrój administracji państwowej terenowej
Tom 3. Administracja publiczna. Ustrój administracji samorządowej

Prezentowany tom zawiera kompleksowy komentarz do wszystkich przepisów ustaw regulujących ustrój organów terenowej administracji publicznej, przedstawia podstawowe instytucje i rozwiązania prawne w zakresie ustroju administracji państwowej terenowej oraz organizację prawną administracji państwowej terenowej.

Instytucje i organy administracji państwowej terenowej zostały zaprezentowane poprzez omówienie wszystkich artykułów ustaw, które regulują ustrój tych instytucji i organów w sposób kompleksowy, np.: dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej został omówiony w oparciu o ustawę o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz ustawy o żegludze i spławie na śródlądowych drogach wodnych.

W tomie II (biorąc pod uwagę powyższy schemat) dotyczącym terenowej administracji państwowej szczegółowo omówiono zagadnienia ogólne terenowej administracji zespolonej i niezespolonej oraz takie organy jak:
-wojewoda,
-wojewódzki lekarz weterynarii,
-wojewódzki inspektor ochrony środowiska,
-wojewódzki i powiatowy inspektor nadzoru budowlanego,
-wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa,
-wojewódzki inspektor inspekcji handlowej,
-wojewódzki konserwator zabytków,
-wojewódzki inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczej,
-wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego,
-komendant wojewódzki i powiatowy Policji,
-komendant wojewódzki i powiatowy Państwowej Straży Pożarnej,
-państwowy wojewódzki i powiatowy inspektor sanitarny,
-terenowe organy administracji wojskowej,
-dyrektorzy izb celnych i naczelnicy urzędów celnych,
-dyrektorzy izb skarbowych, naczelnicy urzędów skarbowych, dyrektorzy urzędów kontroli skarbowej,
-dyrektorzy okręgowych urzędów górniczych i specjalistycznych urzędów górniczych,
-dyrektorzy okręgowych urzędów miar i naczelnicy obwodowych urzędów miar,
-dyrektorzy okręgowych urzędów probierczych,
-dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej,
-dyrektorzy urzędów morskich,
-dyrektorzy urzędów statystycznych,
-dyrektorzy urzędów żeglugi śródlądowej,
-graniczni i powiatowi lekarze weterynarii,
-komendanci oddziałów Straży Granicznej, komendanci placówek i dywizjonów Straży Granicznej,
-okręgowi inspektorzy rybołówstwa morskiego,
-państwowi graniczni inspektorzy sanitarni,
-regionalni dyrektorzy ochrony środowiska.

Dzięki komentarzowi zawartemu w tomie II Czytelnik może poznać i zrozumieć:
-podstawy prawne funkcjonowania terenowej administracji państwowej w Polsce,
-strukturę organizacyjną organów i instytucji terenowej administracji państwowej,
-zasady  kształtujące model instytucjonalny administracji państwowej terenowej,
-powoływanie i odwoływanie organów administracji rządowej na szczeblu terenowym,
-sposób realizacji przez organy terenowej administracji państwowej przyznanych im zadań i kompetencji w praktyce,
-tryb wyborów do poszczególnych organów administracji państwowej terenowej,
-zasady odpowiedzialności dotyczące instytucji i organów terenowej administracji państwowej,

Znakomite grono Autorów-praktyków administratywistów i konstytucjonalistów zapewnia wysoki poziom merytoryczny publikacji, która stanowi niezwykle użyteczne źródło wiedzy na temat administracji państwowej terenowej.

Pozycja ta będzie więc zarówno przydatna pracownikom administracji publicznej oraz osobom, w których kręgu zainteresowań znajduje się prawo konstytucyjne i administracyjne, jak i tym, którzy poszukują odpowiedzi na pytania dotyczące szeroko pojętej administracji i prawa administracyjnego ustrojowego w szczególności. 

Przede wszystkim jednak omawiając kwestie zasad odpowiedzialności, nadzoru, a także kwestie zadań i kompetencji w praktyce publikacja jest przydatna dla osób prowadzących obsługę prawną dla instytucji i organów administracji publicznej – czyli radców prawnych, adwokatów, komorników, sędziów sądów powszechnych i administracyjnych, a także prokuratorów, inspektorów, kuratorów oraz biegłych i rzeczoznawców.

Publikacja zawiera również spis osób, które piastują obecnie funkcje w ramach instytucji i organów terenowej administracji państwowej.
Inne pozycje tego autora
Książka Encyklopedia Samorządu Terytorialnego w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Encyklopedia Samorządu Terytorialnego
Prezentowana publikacja jest efektem pracy zespołu naukowców z kilkunastu ośrodków naukowych w Polsce, którzy podjęli się opracowania bogatej problema...
Cena: 179,00zł
Książka Administracja publiczna. Tom 1. Ustrój administracji państwowej centralnej w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Administracja publiczna. Tom 1. Ustrój administracji państwowej centralnej
Prezentowana publikacja jest częścią trzytomowego opracowania przedstawiającego ustrój administracji publicznej: Tom 1. Administracja publiczna. U...
Cena: 245,00zł
Książka Administracja publiczna. Tom 3. Ustrój administracji samorządowej w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Administracja publiczna. Tom 3. Ustrój administracji samorządowej
Prezentowana publikacja jest częścią trzytomowego opracowania przedstawiającego ustrój administracji publicznej: Tom 1. Administracja publiczna. U...
Cena: 199,00zł
Książka Zawody w ochronie zdrowia. Wymogi kwalifikacyjne i obowiązki zawodowe, zasady zatrudniania i wynagradzania w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Zawody w ochronie zdrowia. Wymogi kwalifikacyjne i obowiązki zawodowe, zasady zatrudniania i wynagradzania
Kompleksowe opracowanie, w którym znajdziesz wszystkie informacje na temat zasad zatrudniania pracowników medycznych.Nie musisz przeglądać kilkudziesi...
Cena: 0,00zł
Książka Jawność i jej ograniczenia Tom 9 Zadania i kompetencje w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Jawność i jej ograniczenia Tom 9 Zadania i kompetencje
Tom IX poświęcony jest trzem podstawowym zagadnieniem związanym z tą problematyką. Po pierwsze, dostosowaniu organizacji do zadań w zakresie przekazu ...
Cena: 84,00zł
Książka Zarys prawa administracyjnego Wydanie 3 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Zarys prawa administracyjnego Wydanie 3
Skrypt ,,Zarys prawa administracyjnego" zawiera zagadnienia ogólne i ustrojowe prawa administracyjnego, dotyczące m.in. źródeł prawa administracyjnego...
Cena: 49,00zł
... jest pusty